ISCM NMD/WNMD

medzinárodný hudobný sviatok
( 2010 – 2013 )

Idea usporiadať festival Svetové dni novej hudby na Slovensku bola stará ako Slovenská sekcia ISCM sama. Od založenia ISCM bolo Československo organizátorom festivalu štyrikrát (1924 v Prahe spoločne so Salzburgom, 1925 v Prahe spolu s Benátkami, v Prahe 1935 a 1967) a túžba po tomto veľkom medzinárodnom stretnutí sa samozrejme opäť prejavila aj po prevrate v roku 1989 a vznikol nápad uchádzať sa o usporiadateľstvo v roku 1996; nápad, ktorý sa už kvôli rozdeleniu Československa nemohol uskutočniť. Po vzniku samostatnej Slovenskej sekcie sa na stretnutiach členskej základne nápad o organizovaní festivalu začal oprašovať.

Ako sme už spomenuli, festival Svetové dni novej hudby si od počiatku kládol za cieľ podporovať uvádzanie toho najaktuálnejšieho, čo tvorba v oblasti hudby prináša, a uľahčovať spoluprácu medzi skladateľmi, umelcami, vydavateľmi a organizátormi v medzinárodnom meradle. Považuje sa za jeden z prvých hudobných festivalov po 1. svetovej vojne.

Jeho medzinárodná povaha ho kládla do opozície k Donaueschingenskej prehliadke komornej hudby na podporu súčasného hudobného umenia, ktorá vznikla v Nemecku o rok skôr (1921), ale s cieľom uvádzať len nemeckých autorov.

Mohlo by sa zdať prekvapujúce, že „nultý“, prvý a druhý ročník festivalu sa uskutočnili v Salzburgu a nie vo Viedni; bolo to spôsobené prílišnou konzervatívnosťou viedenského prostredia, ktoré nové „výstrelky“ v hudbe odmietalo a mladí skladatelia a skladateľky mali ťažkosti sa tam presadiť.

Už prvé ročníky so sebou priniesli očakávateľné výsledky: nadšené prijatie pre novú hudbu na jednej strane, piskot a urážky na strane druhej. V modernej spoločnosti je však potrebné s tým rátať. Skladby do programu festivalu vyberala medzinárodná porota spomedzi zaslaných diel, a taká porota môže vždy vyberať len na základe buď umelecko-kvalitatívnych kritérií, alebo na základe princípu reprezentácie. Hoci si festival zakladal na uvádzaní hudby z najrozmanitejších krajín, rozsah obmedzený na niekoľko koncertných dní spôsobil problém v možnosti dať priestor všetkým. Krajiny, z ktorých skladby zaznievali na festivale zriedka (z niektorých vôbec), sa čoraz vehementnejšie dožadovali garancie výberu ich skladieb. Týmto problémom festival trpel celé desaťročia. Spôsob vytvárania dramaturgie je už po mnoho rokov nezmenený, ale od roku 2011 má každá členská sekcia, ktorá splní kritériá pre zasielanie diel, istotu, že aspoň jedna skladba z jej nominovaných bude na festivale uvedená.

Už 20 rokov festival podporuje aj mladých autorov do 35 rokov tým, že je na ňom udeľovaná Cena pre mladých skladateľov. Okrem finančnej stránky to pre oceneného autora znamená príležitosť napísať novú skladbu, ktorá je potom uvedená na niektorom z nasledujúcich ročníkov.

Idea usporiadať festival Svetové dni novej hudby na Slovensku bola stará ako Slovenská sekcia ISCM sama. Od založenia ISCM bolo Československo organizátorom festivalu štyrikrát (vždy v Prahe – 1924 spolu so Salzburgom, 1925 spolu s Benátkami, 1935, 1967) a túžba po tomto veľkom medzinárodnom stretnutí sa samozrejme opäť prejavila aj po prevrate v roku 1989 a vznikol nápad uchádzať sa o usporiadateľstvo v roku 1996; nápad, ktorý sa už kvôli rozdeleniu Československa nemohol uskutočniť. Po vzniku samostatnej Slovenskej sekcie sa na stretnutiach členskej základne nápad o organizovaní festivalu začal oprašovať.

Nový vietor do plachiet priniesla iniciatíva Oľgy Smetanovej (delegátky Slovenskej sekcie) podať na valnom zhromaždení ISCM v litovskom Vilniuse (2008) návrh na usporiadanie festivalu v roku 2013 v spolupráci s festivalom Melos-Étos. Slovenskí aktéri sa následne spojili aj s Rakúskou sekciou ISCM a festivalom Wien Modern a príbeh festivalu ISCM World New Music Days 2013 ďalej vytvárali spoločne.

Na Slovensku sme v spojitosti s pripravovaným festivalom rozbehli množstvo aktivít a projektov, ktoré mali jednak vyústiť na koncertoch festivalu v roku 2013 (najmä v Košiciach), jednak pokračovať aj po ňom ako platformy pre systematickú prácu v konkrétnej oblasti. Tak vznikol projekt New Music for Kids and Teens aj VENI ACADEMY, o ktorých sme už písali. Vznikol tiež festival ISCM New Music Days v Košiciach, ktorý prebiehal v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice a projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 v rokoch 2010 – 2014.

„Putujúci“ festival ISCM World New Music Days sa v roku 2013 uskutočnil v Košiciach, Bratislave a vo Viedni. Dôležitými partnermi boli festivaly v jednotlivých mestách: ARS NOVA Cassoviae (Košice), Melos-Étos (Bratislava) a Wien Modern (Viedeň).

V rámci festivalu sa uskutočnilo 10 koncertov v Košiciach (v priestoroch ako Dom umenia, Kasárne/Kulturpark či Kunsthalle), 6 koncertov v Bratislave (v Slovenskej filharmónii, Slovenskom rozhlase, Dvorane VŠMU) a 10 koncertov vo Viedni (v sálach Konzerthausu, Rakúskeho rozhlasu – ORF, Porgy & Bess a Palais Kabelwerk). Sprievodnými podujatiami boli inštalácie a muzikologické sympóziá vo všetkých troch mestách.

Význam festivalu v roku 2013 pre Slovensko však nespočíva len v podujatí samotnom, ale aj v následnom rozvinutí ďalších príležitostí: možno spomenúť aspoň sólo recitál Milana Paľu na záhrebskom Muzički bienale Zagreb (2015 a 2017) či zintenzívnenie medzinárodných aktivít VENI ACADEMY (prednášky a workshopy so slovenskými umelcami a hudbou v Čechách a v Chorvátsku rezidencia na záhrebskom festivale v roku 2015 a mnohé ďalšie).

~ Irena Lányiová

ISCM NMD/WNMD - archív podujatí

2010

6.12.2010 o 14.00
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Marek Piaček (flauta)
6.12.2010 o 15.30
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Daniel Matej (objekty)
6.12.2010 o 20.00
Stormy Monday
Dom umenia, Košice
Program: Daniel Matej: Stormy Monday; Peter Zagar: Adonidov zrod; Samuel Barber: Adagio pre sláčiky; John Adams: Shaker Loops
Účinkujúci: Musica Cassovia, Marian Lejava (dirigent)
7.12.2010 o 14.00
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Marek Piaček (flauta)
7.12.2010 o 15.00
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Daniel Matej (improvizácia)
7.12.2010 o 17.00
Játékok
Dom umenia, Košice
Účinkujúci: Žiaci základných umeleckých škôl
7.12.2010 o 17.00
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Marian Lejava (komorná hudba)
7.12.2010 o 18.30
Winter Seeds
Dom umenia, Košice
Program: Samuel Barber: Figura III, Winter Seeds, Two Studies, Vagabonde Blu, Slow Motion, Jeux d’anches
Účinkujúci: Peter Katina (akordeón)
7.12.2010 o 20.00
Waiting for...
Dom umenia, Košice
Program: Balázs Horváth: Waiting for... ; Péter Kőszeghy: KEEN; Marian Lejava: Flat Lands and Plains; László Tihanyi: Summer Music; Jozef Sixta; Trio pre klarinet, violončelo a klavír; Péter Tornyai: Fukla Hegozovi
Účinkujúci: THReNSeMBLe, Balázs Horváth (dirigent)
8.12.2010 o 14.00
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Marian Lejava (komorná hudba)
8.12.2010 o 15.00
seminár
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Daniel Matej (improvizácia)
8.12.2010 o 18.30
December 1952
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Earle Brown: December 1952; Daniel Matej: Pages, Structures and Improvisations
Účinkujúci: VENI ACADEMY, Daniel Matej (dirigovanie, hlas, objekty)
8.12.2010 o 20.00
In C
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Zbigniew Rudziński: Studium na C; Terry Riley: In C
Účinkujúci: VENI ensemble, VENI ACADEMY, Marian Lejava (dirigent), Daniel Matej (umelecký vedúci)
8.12.2010 o 9.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Seminár pre študentov kompozície
Účinkujúci: THReNSeMBLe

2011

4.11.2011 o 14.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Daniel Matej
5.11.2011 o 9.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Marian Lejava
5.11.2011 o 14.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Ivan Šiller
7.11.2011 o 9.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Branislav Dugovič
7.11.2011 o 14.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný a dirigentský seminár
Účinkujúci: Kornél Fekete-Kovács
7.11.2011 o 17.00
Portréty
Dom umenia, Košice
Účinkujúci: Žiaci základných umeleckých škôl
8.11.2011 o 17.00
Mladá krv
Dom umenia, Košice
Program: Samuel Hvozdík: Alter ego * svetová premiéra, Acta oceanica * svetová premiéra; Giacinto Scelsi: Elégia per Ty – 3 Mouvements; Katarína Máliková: Krajina Po; Ilja Zeljenka: Pesnička z Ziegelfeldu; Jozef Podprocký: Sentimenty pre klavír op. 1; Adrián Harvan: Fo(u)r Friends * svetová premiéra
Účinkujúci: Adela Bobková (klavír), Martin Jeriga (viola), Ján Bogdan (violončelo), Katarína Máliková (klavír), Lucia Serenčková, Gabriela Ujpálová (klavíry), Eva Palčisková (klavír), Filip Krišš (akordeón), Henrieta Samselyová (husle), Marek Ondrej (kontrabas), Štefan Iľaš (klavír), Martin Švec, Martin Mosorjak, Ján Hric (klarinety), Adrián Golec (basklarinet)
8.11.2011 o 19.00
VENI ACADEMY
Dom umenia, Košice
Program: Ivan Buffa: Labyrinth; Michal Paľko: Fujover the Fountain Square; Peter Groll: Fontana MIX; Bálint Bolcsó: Aria; František Chaloupka: The Book of Sand; Balázs Horváth: Magnets I/c (Crux); Louis Andriessen: Workers Union
Účinkujúci: VENI ACADEMY, Branislav Dugovič (klarinet), Daniel Matej (umelecký vedúci, Marian Lejava (dirigent)
9.11.2011 o 19.00
Autumn Songs
Dom umenia, Košice
Program: Igor Stravinskij: Trois histoires pour enfants, Trois petites chansons (Souvenir de mon enfance), Pastorale pre hlas a klavír; Luciano Berio: 4 Folk Songs; John Cage: Wonderful Widow of Eighteen Springs; In a Landscape; Ľubica Čekovská: Šesť piesní pre soprán a klavír; Erik Satie: Gnossienne č. 2, Ludions, Gnossienne č. 3; Olivier Messiaen: Poèmes pour Mi
Účinkujúci: Lenka Brázdilíková (soprán), Andrea Bálešová (klavír)
10.11.2011 o 19.00
Legenda: Ligeti
Dom umenia, Košice
Program: Norbert Bodnár: BaRock * svetová premiéra; Jevgenij Iršai: Uangamizi, dvojkoncert pre husle a orchester; György Ligeti: Koncert pre violončelo a orchester; Witold Lutosławski: Partita pre husle a orchester; György Ligeti: Lontano
Účinkujúci: Štátna filharmónia Košice, Jozef Lupták (violončelo), Milan Paľa (husle), Marian Lejava (dirigent)
14.11.2011 o 19.00
Tabula rasa
Dom umenia, Košice
Program: Marek Brezovský: Venované nešťastiu; Alfred Schnittke: Concerto grosso č. 3; Arvo Pärt: Tabula rasa * slovenská premiéra
Účinkujúci: Musica Cassovia, Karol Petróczi (umelecký vedúci), Marek Zwiebel, Maroš Potokár (husle), František Király (preparovaný klavír), Gergely Ménesi (dirigent)

2012

9.11.2012 o 19.30
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Hudba ako cieľ či cesta?
10.11.2012 o 10.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Daniel Matej, Ivan Šiller
10.11.2012 o 15.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Skladateľ-interpret-dirigent – nové vzťahy v novej hudbe
11.11.2012 o 10.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Milan Paľa, Jozef Lupták
11.11.2012 o 14.00
seminár
Konzervatórium Košice
Program: Interpretačný seminár
Účinkujúci: Branislav Dugovič
11.11.2012 o 17.00
Portréty
Dom umenia, Košice
Účinkujúci: Žiaci základných umeleckých škôl
12.11.2012 o 19.00
Štyritridsaťtri
Dom umenia, Košice
Program: Matej Demko: Bagately pre klavír * svetová premiéra, Päť kusov pre dychové kvinteto * svetová premiéra; Ondřej Kukal: Present; Jozef Podprocký: Toccatina Interrupta * svetová premiéra; Marian Lejava: deadline:aria * svetová premiéra; Milan Adamčiak: Adizione, Heterophonica; John Cage: 4’33’’; Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
Účinkujúci: Peter Bálint (klavír), Martin Švec (klarinet), Júlia Burášová (flauta), Ján Samsely (fagot), Zuzana Gréková (hoboj), Peter Urban (lesný roh), Natália Nagyová (husle), Ján Bogdan (violončelo), Peter Katina (akordeón), Janette Katinová-Šingerová (klavír), VENI ACADEMY, Daniel matej (umelecký vedúci, dirigent), Branislav Dugovič (klarinet), Ivan Šiller (klavír, klávesy), David Danel (husle), Milan Paľa (viola/sólo), Jozef Lupták (violončelo/sólo), Marian Lejava (dirigent)
14.11.2012 o 19.00
Te Deum
Dom umenia, Košice
Program: Arvo Pärt: Te Deum pre zmiešaný zbor, preparovaný klavír, sláčikový orchester a MG pás, Cantus in memoriam Benjamin Britten pre sláčikový orchester a zvon; Roman Berger: Post scriptum
Účinkujúci: Musica Cassovia, Voces Musicales, Marian Lejava (dirigent)
15.11.2012 o 19.00
Nezodpovedaná otázka
Dom umenia, Košice
Program: Arvo Pärt: Symfónia č. 1 op. 9 "Polyfonická"; Isao Matsushita: A Shining Firmament; Charles Ives: The Unanswered Question; Béla Bartók: Koncert pre klavír a orchester
Účinkujúci: Štátna filharmónia Košice, Daniela Varínska (klavír), Marian Lejava (dirigent)

ISCM World New Music Days 2013

29.10.2013 o 20.00
Contrary Motion
Katedrála sv. Alžbety, Košice
Program: Philip Glass: Music in Contrary Motion, Mad Rush, Two Pages for Steve Reich
Účinkujúci: František Király (organ)
4.11.2013 o 18.00
Portréty
Dom umenia, Košice
Účinkujúci: Žiaci základných umeleckých škôl
4.11.2013 o 20.00
Dom umenia, Košice
Program: Jozef Podprocký: A Capricious Interlude op. 56; Vladimír Bokes: Concertino for Cello and Chamber Ensemble op. 88; Per Bloland: “...walk now and then into the breath that blows coldly past...”; Jae-Moon Lee: Rain Falling on Stained Glass/Stained Glass Falling on Rain...; Olga Bochikhina: Koru Kari
Účinkujúci: Quasars Ensemble, Andrej Gál (violončelo), Ivan Buffa (dirigent)
5.11.2013 o 16.00
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Samuel Hvozdík: Five Jokes with No Punch Line, Fragments from the Blue Sky; Peter Duchnický: GON; Matej Demko: Trio for Violin, Violoncello and Piano; Milan Novák: A Dream – Four Songs for Soprano and Piano; Alexej Frušenkov: Lens Grinder
Účinkujúci: Študenti Konzervatória Košice
5.11.2013 o 18.00
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Daniel Matej: NICE; Anton Webern: String Quartet; Zygmunt Krauze: Piano Quintet; Francisco Alvarado: Tricycle; Egidija Medekšaitė: Dhani; Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
Účinkujúci: FamaQ, Daniela Varínska (klavír), Lenka Novosedlíková (bicie nástroje), Peter Katina (akordeón)
5.11.2013 o 20.00
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Christian Wolff: Bratislava; Elmira Galimova: Diary of Soul; Octavian Nemescu: Concentric; Pedro Rebelo: Trio; Chieko Doi: Splicing; Giacinto Scelsi: Kya; Christopher Fox: schwarz-weiss
Účinkujúci: THReNSeMBLe, Ronald Šebesta (klarinet), Balázs Horváth (dirigent)
6.11.2013 o 18.00
Dom umenia, Košice
Program: Marcela Beatriz Pavia: Pain Is Not Linear; Peter Adriaansz: Waves 3; Juraj Beneš: Intermezzo No. 3; György Ligeti: Drei Stücke für zwei Klaviere
Účinkujúci: Nora Škuta (klavír), Miki Škuta (klavír)
6.11.2013 o 20.00
Kunsthalle Košice
Program: Louis Andriessen: Workers Union; Milan Adamčiak: Adizione, Heterophonica; Krešimir Seletković: NOmusic; Alexis Porfiriadis: Drops; Martin Burlas: 7th Day Record
Účinkujúci: VENI ACADEMY, Marian Lejava (dirigent), Daniel Matej (dirigent)
6.11.2013 o 22.00
Kunsthalle Košice
Program: Alvin Curran: Inner Cities 5; John Cage: Two Pieces; Frederic Rzewski: Three Piano Pieces; Beat Furrer: Phasma; György Ligeti: Study no. 13 – “L’escalier du diable"
Účinkujúci: Daan Vandewalle (klavír)
7.11.2013 o 18.00
Kasárne/Kulturpark, Košice
Program: Tõnu Kõrvits: Chaconne; Tolga Yayalar: Alliteratio; Denis Bosse: Flou sifflé; Alyson Barber: Twists and Turns; Toru Nakatani: 2_1/128_1+1/2; Diana Rotaru: Glossolalia; Henrik Strindberg: The 5th String; Wojciech Ziemowit Zych: Gesture and Pulse
Účinkujúci: Milan Paľa (husle, viola), Marian Lejava (klavír)
7.11.2013 o 20.00
Dom umenia, Košice
Program: Igor Stravinskij: Greeting Prelude, The Rite of Spring; Jozef Grešák: Améby; Victor Cordero: Herbst; Isao Matsushita: A Shining Firmament
Účinkujúci: Štátna filharmónia Košice, Marian Lejava (dirigent)
8.11.2013 o 17.00
Slovenská filharmónia, Bratislava
Program: Sabine Kezbere: Monologue; Alexey Shmurak: In the Chasm of Ouzel; Kári Bæk: Askur & Embla; Eric Nathan: Paestum; Juraj Vajó: San Michele; Jean-Pierre Deleuze: ...et les sonances montent du temple qui fût
Účinkujúci: Melos Ethos Ensemble, Daniel Gazon (dirigent)
8.11.2013 o 19.00
Slovenské národné divadlo (HB), Bratislava
Program: Ľubica Čekovská/Kate Pullinger: Dorian Gray
Účinkujúci: Opera SND, Christopher Ward (dirigent)
9.11.2013 o 19.30
Slovenská filharmónia, Bratislava
Program: Jukka Tiensuu: Vie; Kaija Saariaho: Aile du songe; Peter Kolman: Three Essays for Orchestra; Roman Berger: Transformations
Účinkujúci: Slovenská filharmónia, Camilla Hoitenga (flauta), Zsolt Nagy (dirigent)
10.11.2013 o 10.00
Diskusia s Kaijou Saariaho a Pekkom Hako
Falkensteiner Hotel Bratislava
10.11.2013 o 15.00
Európsky koncert
Koncertná sála Bratislavského hradu
Účinkujúci: Koncert víťazov národných kôl súťaží EMCY (European Union of Music Competitions for Youth)
10.11.2013 o 19.30
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Georgij Dorochov: Deconstruction; Andrej Slezák: Pangaea * svetová premiéra; Unsuk Chin: snagS & Snarls pre soprán a orchester; György Ligeti: Atmosphères; Ivan Parík: Hudba k baletu
Účinkujúci: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Valentina Coladonato (soprán), Chungki Min (dirigent)
10.11.2013 o 22.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Theo Brandmüller: Bilder der Nacht; István Láng: ConcerDUOtante; Belma Bešlić-Gál/Bernhard Gál: Flut; Hans-Joachim Hespos: Psallo Solo; Jorge Calleja: Tierra de Pantanos; Peter Kolman: Molisation; Patrick Saint-Denis: Trombe
Účinkujúci: Enikő Ginzery (cimbal), Monika Štreitová (flauta), András Fejér (trombón), Roman Laščiak (zvuk)
11.11.2013 o 19.30
Dvorana, Bratislava
Program: Beat Furrer: Presto; Branka Popović: out of nowhere; Misato Mochizuki: All That Is Including Me; Johannes Maria Staud: Lagrein; Nicolas Tzortzis: Femme-tête-temps; Peter Zagar: Song for Emőke; Bernhard Gander: Schlechtecharakterstücke
Účinkujúci: Österreichisches Ensemble für neue Musik
12.11.2013 o 10.00
workshop
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Kaija Saariaho, Camilla Hoitenga, Quasars Ensemble

ISCM NMD/WNMD - archív podujatí

Menu