Kontakty

Adresa

Medená 29
811 02 Bratislava
Slovenská Republika

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. – predseda
iscm.slovak@gmail.com
tel.: +421 948 531 744

Fakturačné údaje

IČO: 30815070
DIČ: 2021453159
VVS/1-900/90-9430

Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK63 0200 0000 0000 5533 4112
BIC: SUBASKBX

Sledujte nás

Menu