Pre skladateľov

a hudobníkov

Slovenská hudba na Novom Zélande

Vážení skladatelia a skladateľky, zo zaslaných skladieb na festival ISCM World New Music Days 2022 na Novom Zélande si organizátori…
Menu