Pre skladateľov

a hudobníkov

Aktuality, Pre skladateľov

Výzva RE-PATCHED

Projekt RE-PATCHED oživuje odkaz významného poľského experimentálneho hudobného skladateľa Bogusława Schaeffera a spája východoeurópske a západoeurópske kultúrne dedičstvo. Hudobníci budú…
Menu