For musicians

ISCM a skladateľ

Často sme svedkami toho, že prvotný kontakt s novou (súčasnou) hudbou je pre príjemcu veľkým prekvapením, vyrušením až šokom. Je to preto, lebo žiaľ ešte stále novej hudbe zväčša predchádza stará pedagogika.

Stará pedagogika predpokladá, že nová hudba je vysoko sofistikovaným umením pre hŕstku vyvolených a že je to množina konkrétnych hudobných diel. Nová pedagogika vychádza z opačného predpokladu; nová hudba jej umožňuje ten najprirodzenejší, plne slobodný a zároveň jednoduchý vstup do sveta hudby, zároveň to nie sú vedomosti o konkrétnych dielach.

Menu