Výzva na zasielanie skladieb: ISCM World New Music Days 2025 – Portugalsko

Milí skladatelia,

radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2025, ktorý sa uskutoční 30 .5. – 7. 6. 2025 v portugalských mestách Lisabon a Porto.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb.

Organizátori v Portugalsku si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne 2 (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2025. Skladatelia spravidla na základe predošlej praxe dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 3-4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu: https://iscm.org/wnmd/2025-portugal/


Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, zašlite do 15. apríla 2024 o 23:59 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf (notový zápis / partitúra) spolu s označením kategórie.

Jeden skladateľ = jedna zaslaná skladba.


Dôležité termíny:

do 15. apríla 2024 – zaslanie skladby na adresu iscm.slovak@gmail.com
do 22. apríla 2024 – oznámenie vybraných skladieb za obe slovenské sekcie
TBA 2024/2025 – oznámenie vybraných skladieb pre festival 2025

V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora výzvy:

Mgr. art. Juraj Beráts, PhD.
ISCM – Slovenská sekcia
iscm.slovak@gmail.com
0948 531 744

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2025 v Portugalsku podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu