Musica Danubiana

hudba, ktorú prináša Dunaj
( 1997 – 2005 )

Projekt Musica Danubiana sa zrodil ako určitý protipól k rozsahom väčšiemu festivalu ISCM. Samozrejme, festival ISCM je prestížne podujatie, kam sa uberajú všetky uši, oči a snahy. Krajiny strednej a východnej Európy však boli na ňom častokrát slabo zastúpené, a tak vznikla myšlienka menšieho festivalu, na ktorom by dostala priestor hudba z krajín, ktoré spája rieka Dunaj, a zároveň by sa tento festival odohrával každý rok v inej zúčastnenej krajine. Prvýkrát sa konal v roku 1996 v Budapešti. Na Slovensku sa projekt uskutočňoval v rokoch 1997 až 2003 ako koncert v rámci festivalu Melos-Étos a v roku 2005 v rámci festivalu Večery novej hudby. Priniesol okrem iného úspešné premiéry Benešovej skladby Haiku či Bázlikovej Apparition d’après Stéphan Mallarmé.

~ Irena Lányiová

Musica Danubiana - archív podujatí

1997

12.11.1997 o 17.00
Musica Danubiana (Melos-Étos)
Štúdio 2, Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Achim Müller-Weinberg: Sláčikové kvarteto č. 3; Olga Neuwirth: Spleen; Violeta Dinescu: Scherzo da fantasia III; Alexander Ščetinskij: The Preacher's World; Tibor Szemző: Čajka, chorálová variácia č. 2; Ivana Loudová: Canto amoroso; Miroslav Bázlik: Apparition d'après Stéphan Mallarmé * svetová premiéra
Účinkujúci: Ernesto Molinari (basklarinet), Ján Slávik (violončelo), Ivana Pristašová-Zaugg (husle), Jozef Lupták (violončelo), Nao Higano (soprán), Moyzesovo kvarteto, Melos Ensemble, Henrieta Lednárová (soprán), Anton Popovič (dirigent)

1999

9.11.1999 o 17.00
Musica Danubiana (Melos-Étos)
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Ivo Petrić: Fantázie a nokturná; Juraj Beneš: Haiku * svetová premiéra; Corneliu Dan Georgescu: Sláčikové kvarteto č. 3 "Composition with Grey and Black"; Juraj Hatrík: Stratené deti; Dieter Kaufmann: Paganihilismo
Účinkujúci: Ivana Pristašová-Zaugg (husle), Ronald Šebesta (klarinet), Nora Skuta (klavír), Moyzesovo kvarteto, Enikő Ginzery (cimbal), Elena Denisowa (husle), Gustáv Beláček (bas)

2001

9.11.2001 o 19.30
Musica Danubiana (Melos-Étos)
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Juraj Hatrík: Dievča a strom; László Sáry: Hommage a Philip Glass; Helmut Lachenmann: Pression; Michal Košut: Imprese; György Kurtág: Egy tély alkony emlekere op. 8; Dieter Kaufmann: Grand Jeu; Juraj Beneš: Going To pre šesť violončiel * svetová premiéra
Účinkujúci: Nao Higano (soprán), Helga Varga Bach (soprán), Enikő Ginzery (cimbal), Eugen Prochác (violončelo), Róbert Jurčo (akordeón), František Török (husle), Kristína Hlistová (husle), Ivana Sovová (husle), Juraj Hatrík (klavír), Eugen Prochác, Jozef Podhoranský, Ján Slávik, Kristína Lešická, Katarína Kleimanová, Csaba Rácz (violončelá)

2003

14.11.2003 o 17.00
Musica Danubiana (Melos-Étos)
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Hans Joachim Hespos: Santûr; Ljubo Rančigaj: Metamorfoze; Zoltán Jeney: Forgácsok; Milan Slavický: Invocation IV; Klaus Ager: Blätter op. 45; Dan Dediu: Latebrae op. 79
Účinkujúci: Ivana Pristašová-Zaugg (husle), Ronald Šebesta (klarinet), Miki Skuta (klavír), Enikő Ginzery (cimbal), Eugen Prochác (violončelo), Magdaléna Bajuszová (klavír), Peter Šesták (viola)

2005

20.10.2005 o 19.00
Musica Danubiana (Večery novej hudby)
Štúdio 12, Bratislava
Program: Lieder ohne Worte
Účinkujúci: don@u.com: Christian Fennesz, Marek Piaček, Ronald Šebesta, Peter Zagar, Daniel Matej, Roman Laščiak

Musica Danubiana - archív podujatí

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Menu