Festival SPACE

priestor pre neopočúvanú hudbu
( 2003 – 2011 )

Festival SPACE mal skutočne zaujímavú históriu. Myšlienka organizovať medzinárodný festival vznikla počas štúdia Ivana Šillera a Andrey Bálešovej v belgickom Gente, spolutvorkyňou bola akordeonistka Mária Mártonová Kormanová. Názov festivalu znamenal „priestor“, ktorý chceli organizátori vytvoriť pre súčasnú hudbu, pre hudbu, ktorú majú radi a ktorú by sami radi hrali a ktorá sa na koncertných pódiách nehrávala. Pre tradičné sály bola príliš „nová“ a pre festivaly súčasnej hudby príliš „stará“. Bol to priestor pre mladú generáciu interpretov, ktorí sa začali vášnivo venovať interpretácii súčasnej hudby a hudby 20 storočia. Festival sa v prvých rokoch uskutočňoval na Slovensku (v Bratislave, Modre, Topoľčanoch, Žiline a ďalších mestách) a v rozličných mestách Belgicka aj Holandska. Koncerty si získali špeciálnu podporu zo strany Kráľovského Konzervatória v Gente a pomohli Slovenskej sekcii ISCM rozšíriť svoje vzťahy smerom do zahraničia. Špecifikom festivalu tiež bolo, že koncertom predchádzali slovné úvody či dokonca prednášky venované hudbe uvedenej na koncerte, väčšinou v podaní účinkujúcich umelcov. Sprievodné slovo ku koncertom niekedy trvalo aj hodinu. Pamätným sa stal koncert zo slovenskej hudby vo Veľkej sále kostola Cirkvi Bratskej, kde na slovo o hudbe prišlo vyše 80 návštevníkov. Festival priniesol hudobné portréty Anglicka, Maďarska, Ruska i Ameriky, premiéru veľkej suity Jevgenija Iršaia Schönberg Variations (Air with 30 Variations) aj nezabudnuteľné koncerty s klarinetistom Pedrom Gurridim, huslistom Paulom Klinckom a sopranistkou Gerrie de Vries.

~ Ivan Šiller

Festival SPACE - archív podujatí

2003

4.10.2003 o 20.00
Večer maďarskej hudby
Ryelandtzaal, Brugge
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
6.10.2003 o 20.00
Večer maďarskej hudby
Conservatoire Gent
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
7.10.2003 o 21.00
Večer maďarskej hudby
Music Village, Brussels
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
8.10.2003 o 19.30
Večer maďarskej hudby
Conservatoire, Tilburg
12.10.2003 o 18.00
Večer maďarskej hudby
Nemecký evanjelický kostol, Modra
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
13.10.2003
Workshop
Konzervatórium Žilina
Program: Klavírna etuda v hudbe 20. storočia
Účinkujúci: Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír)
13.10.2003 o 18.00
Večer maďarskej hudby
Konzervatórium Žilina
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
14.10.2003 o 20.00
Večer maďarskej hudby
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
15.10.2003 o 18.00
Večer maďarskej hudby
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Program: Morton Feldman; György Kurtág
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír)
16.10.2003 o 18.00
Večer maďarskej hudby
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
19.10.2003 o 11.00
Večer maďarskej hudby
Conservatoire Gent
Program: Béla Bartók: Kontrasty, Danse hongroise; György Ligeti: Musica ricercata, Piano Studies
8.12.2003 o 20.00
Večer francúzskej hudby
Miry Hall, Conservatoire Gent
Program: Erik Satie: Cinéma, piesne, Gymnopédie; Olivier Messiaen: Poémes pour Mi, La Merle Noir, Cantéyodjayâ; Jean-Yves Bosseur: Portrait de Jiri Kolar, Sous le signe de Jeremie
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Katelijne de De Beul (soprán), Elisa Medinilla (klavír), Trui Allemeersch (flauta), Ellen Lampo (klavír), Andrea Bálešová (klavír) a ď.
16.12.2003 o 19.00
Slovo o hudbe O. Messiaena, E. Satieho a J.-Y. Bousseura
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
16.12.2003 o 20.00
Večer francúzskej hudby
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
Program: Erik Satie: Cinéma, piesne; Olivier Messiaen: Poémes pour Mi, La Merle Noir, Cantéyodjayâ; Jean-Yves Bosseur: Portrait de Jiri Kolar, Sous le signe de Jeremie
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Adriana Kučerová (soprán), Lenka Brázdilíková (soprán), Nina Sivošová (flauta), Andrea Bálešová (klavír)

2004

19.3.2004
Večer americkej hudby
Program: Charles Ives: Songs; Henry Cowell: Piano Music, Sonata for Violin and Piano, Vocalise; John Zorn: Roadrunner; John Cage: In Landscape, Wonderful Widow of Eighteen Springs
Účinkujúci: Lenka Brázdilíková (soprán), Gerrie de Vries (mezzosoprán), Nina Sivošová (flauta), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír)
6.4.2004 o 19.00
Slovo o hudbe amerických skladateľov Ch. Ivesa, H. Cowella, J. Zorna
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
6.4.2004 o 20.00
Večer americkej hudby
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
Program: Charles Ives: Songs; Henry Cowell: Piano Music, Sonata for Violin and Piano, Vocalise; John Zorn: Roadrunner; John Cage: In Landscape, Wonderful Widow of Eighteen Springs
Účinkujúci: Lenka Brázdilíková (soprán), Gerrie de Vries (mezzosoprán), Nina Sivošová (flauta), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír)
7.4.2004
Workshop
VŠMU, Bratislava
Program: Vokálna tvorba 20. storočia
Účinkujúci: Gerrie de Vries (soprán)
30.5.2004
Večer slovenskej hudby
Nemecký evanjelický kostol, Modra
Program: Juraj Beneš; Marian Lejava; Vladimír Bokes
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Monika Štreitová (flauta), Adriana Kučerová (soprán)
31.5.2004
Večer slovenskej hudby
Konzervatórium Žilina
Program: Juraj Beneš; Marian Lejava; Vladimír Bokes
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Monika Štreitová (flauta), Adriana Kučerová (soprán)
1.6.2004
Večer slovenskej hudby
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
Program: Juraj Beneš; Marian Lejava; Vladimír Bokes
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Monika Štreitová (flauta), Adriana Kučerová (soprán)
7.6.2004
Večer slovenskej hudby
Conservatoire Gent
Program: Juraj Beneš; Marian Lejava; Vladimír Bokes
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Monika Štreitová (flauta), Adriana Kučerová (soprán)
9.6.2004
Večer slovenskej hudby
Music Village, Brusel
Program: Juraj Beneš; Marian Lejava; Vladimír Bokes
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Mártonová-Kormanová (akordeón), Monika Štreitová (flauta), Adriana Kučerová (soprán)
10.10.2004
Večer ruskej hudby
Nemecký evanjelický kostol, Modra
Program: Igor Stravinskij: Pastorále pre husle a klavír, Tri kusy pre klarinet, Ruský tanec (z baletu Petruška); Sofia Gubajdulina: De profundis pre akordeón; Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 4 pre klavír
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Martonová-Kormanová (akordeón)
11.10.2004
Večer ruskej hudby
Konzervatórium Žilina
Program: Igor Stravinskij: Pastorále pre husle a klavír, Tri kusy pre klarinet, Ruský tanec (z baletu Petruška); Sofia Gubajdulina: De profundis pre akordeón; Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 4 pre klavír
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Martonová-Kormanová (akordeón)
12.10.2004
Večer ruskej hudby
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
Program: Igor Stravinskij: Pastorále pre husle a klavír, Tri kusy pre klarinet, Ruský tanec (z baletu Petruška); Sofia Gubajdulina: De profundis pre akordeón; Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 4 pre klavír
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Martonová-Kormanová (akordeón)
14.10.2004
Večer ruskej hudby
Conservatoire Gent
Program: Igor Stravinskij: Pastorále pre husle a klavír, Tri kusy pre klarinet, Ruský tanec (z baletu Petruška); Sofia Gubajdulina: De profundis pre akordeón; Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 4 pre klavír
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Martonová-Kormanová (akordeón)
15.10.2004
Večer ruskej hudby
Music Village, Brusel
Program: Igor Stravinskij: Pastorále pre husle a klavír, Tri kusy pre klarinet, Ruský tanec (z baletu Petruška); Sofia Gubajdulina: De profundis pre akordeón; Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 4 pre klavír
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Mária Martonová-Kormanová (akordeón)

2005

11.2.2005 o 20.15
Večer slovenskej hudby
Rode Pomp, Gent
Program: Jevgenij Iršai: Radikálny rez; Boško Milakovič: Volumes; Marek Piaček: Štyri minimalistické kusy; Marcel Séneši: Left-Right; Daniel Matej: A Set of Five Pick-Outs; Vladimír Godár: O Crux; Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
Účinkujúci: Lenka Brázdilíková (soprán), Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír), Jozef Lupták (violončelo)
12.2.2005 o 20.15
Večer slovenskej hudby
House Caffmeyer, Roeselare
Program: Jevgenij Iršai: Radikálny rez; Boško Milakovič: Volumes; Marek Piaček: Štyri minimalistické kusy; Marcel Séneši: Left-Right; Daniel Matej: A Set of Five Pick-Outs; Vladimír Godár: O Crux; Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium; Lucia Papanetzová
6.3.2005 o 15.00
Večer slovenskej hudby
De Bijloke, Gent
Program: Jevgenij Iršai: Radikálny rez; Boško Milakovič: Volumes; Marek Piaček: Štyri minimalistické kusy; Marcel Séneši: Left-Right; Daniel Matej: A Set of Five Pick-Outs; Vladimír Godár: O Crux; Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
15.3.2005 o 19.00
Slovo o hudbe
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
15.3.2005 o 20.00
Večer slovenskej hudby
Kostol Cirkvi bratskej, Bratislava
Program: Jevgenij Iršai: Radikálny rez; Boško Milakovič: Volumes; Marek Piaček: Piano limited, Ragtime; Marcel Séneši: Left-Right; Daniel Matej: A Set of Five Pick-Outs; Vladimír Godár: O Crux, Emmeleia; Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium, Two Sacred Songs pre ženský zbor, violončelo a klavír
Účinkujúci: Jozef Lupták (violončelo), Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír), Pro Musica, ženský zbor, Lenka Bálintová (dirigentka)
16.3.2005 o 18.00
Večer slovenskej hudby
ZUŠ L. Árvaya, Žilina
Program: Jevgenij Iršai: Radikálny rez; Boško Milakovič: Volumes; Marek Piaček: Štyri minimalistické kusy; Marcel Séneši: Left-Right; Daniel Matej: A Set of Five Pick-Outs; Vladimír Godár: O Crux; Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium
20.3.2005 o 11.00
Večer slovenskej hudby
Conservatoire Gent
Program: Jevgenij Iršai: Radikálny rez; Boško Milakovič: Volumes; Ľubica Čekovská: Šesť piesní pre soprán a klavír; Marián Lejava: Bromhexin; Marek Piaček: Ragtime; Marcel Séneši: Left-Right; Jevgenij Iršai: Dialoge mit Ligeti
Účinkujúci: Lenka Brázdilíková (soprán), Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír)
9.10.2005 o 11.00
Večer slovenskej hudby
Conservatoire Gent
19.12.2005 o 10.00
Workshop
VŠMU, Bratislava
Program: Seminár o holandskej hudbe
Účinkujúci: Klaas de Vries
19.12.2005 o 19.00
Slovo o hudbe
Štúdio 12, Bratislava
19.12.2005 o 20.00
Večer talianskej hudby
Štúdio 12, Bratislava
Program: Giacinto Scelsi; Luciano Berio: Sequenza III, Folk Songs
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán), Ronald Šebesta (klarinet), Václav Žídek (husle), Andrej Gál (violončelo), Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír), Ensemble SPACE, Marian Lejava (dirigent)

2006

30.4.2006
Večer slovenskej hudby
Conservatoire Gent
Program: Daniel Matej; Jevgenij Iršai; Marek Piaček; Juraj Beneš
Účinkujúci: Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír)
3.12.2006 o 17.00
Hudba (práve) minulého storočia
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Béla Bartók; Morton Feldman: Intermission No. 6; Igor Stravinskij: Tango; Juraj Hatrík; Ilja Zeljenka; Andrej Očenáš; Daniel Matej
4.12.2006 o 10.00
Workshop
VŠMU, Bratislava
Program: Nové spôsoby využívania ľudského hlasu
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán)
4.12.2006 o 19.00
Portrét Juraja Hatríka
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Juraj Hatrík: Dolcissima mia vita, Hniezdenie v strunách, Motýľ, Tance detí, "An die Musik"
Účinkujúci: Zwiebel Quartet, Katka Kaprinayová, Evka Kaprinayová (klavír), Andrej Krajči (klavír), Martin Dubovský (klavír), Angelina Nasonenko (zobc. flauta), Veronika Bilková (violončelo), Andrea Bálešová (klavír), Ronald Šebesta (klarinet), Zuzana Pašteková (husle), Katarína Kleinová (violončelo)
5.12.2006 o 10.00
Workshop
Cirkevné konzervatórium, Bratislava
Program: Nové spôsoby využívania ľudského hlasu
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán)
5.12.2006 o 19.00
Večer holandskej hudby
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Robert Zuidam: Pancho Villa pre mezzosoprán a klavír; Daniel Matej: Make love, not Art!; Louis Andriessen: Workers Union
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán), Ivan Šiller (klavír), VENI ensemble, Marian Lejava (dirigent)
6.12.2006
Nitra
Program: Charles Ives; Robert Zuidam; J. Franssens
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán), Ivan Šiller (klavír)
7.12.2006
Poprad
Program: Charles Ives; Robert Zuidam; J. Franssens
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán), Ivan Šiller (klavír)

2007

10.11.2007
Múzeum Jána Cikkera, Bratislava
7.12.2007
Múzeum Jána Cikkera, Bratislava
9.12.2007
Múzeum Jána Cikkera, Bratislava

2008

1.12.2008 o 10.00
Workshop
VŠMU, Bratislava
Program: Špeciálne techniky hry na flautu a ich vplyv na rozvoj nátiskových schopností
Účinkujúci: Monika Duarte-Štreitová (flauta)
4.12.2008 o 11.00
Workshop
Koncertná sála Konzervatória Košice
Program: Špeciálne techniky hry na flautu a ich vplyv na rozvoj nátiskových schopností
Účinkujúci: Monika Duarte-Štreitová (flauta)
4.12.2008 o 16.30
Večer slovenskej hudby
Koncertná sála Konzervatória Košice
Program: Parík; Matej; Beneš; Boroš; Iršai; Vajó; Milakovič
Účinkujúci: Monika Duarte-Štreitová (flauta), Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller, klavír
6.12.2008 o 18.30
Slovo o hudbe Eugena Suchoňa a Ivana Paríka
Pálffyho palác, Bratislava
6.12.2008 o 19.00
Večer slovenskej hudby: Eugen Suchoň
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Eugen Suchoň
Účinkujúci: Československé komorné duo: Pavel Burdych (husle), Zuzana Berešová (klavír)
6.12.2008 o 20.00
Večer slovenskej hudby: Hommage a Parík
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Parík; Matej; Gašparík; Vajó
Účinkujúci: Monika Duarte-Štreitová (flauta), Jana Pastorková (soprán), Andrea Bálešová (klavír)
7.12.2008 o 18.30
Slovo o hudbe Howarda Skemptona
Pálffyho palác, Bratislava
7.12.2008 o 19.00
Večer anglickej hudby
Pálffyho palác, Bratislava
Program: Howard Skempton
Účinkujúci: Mária Martonová-Kormanová (akordeón), Ivan Šiller (klavír)

2009

1.10.2009 o 18.00
Hudba minulého storočia
Múzeum Jána Cikkera, Bratislava
Program: Zoltán Kodály: Sikulská plačka; Aaron Copland: Scherzo humoristique "Mačka a myš"; Igor Stravinskij: Osem kusov pre päť prstov; Lukáš Borzík: Postlúdium * svetová premiéra; Ward de Vleeschhouwer: Mr. Zamble; Jevgenij Iršai: Valčík v dvoch oktávach, Poník behá v kruhu; György Kurtág: Játékok II, 12 mikrolúdií, Játékok I; Erik Satie: Gnossienne No. 1
Účinkujúci: Katarína Paľová (klavír), Krisztina Gyöpös (klavír)
2.10.2009 o 19.00
Burlas – Glass
A4 – nultý priestor, Bratislava
Program: Martin Burlas: Lament, Posttraumatický syndróm; Philip Glass: Two Pages for Steve Reich, Company
Účinkujúci: Slovenské kvarteto, Ivan Šiller (klavír), Ján Šicko (video)
3.10.2009 o 19.00
Burlas – Reich – Cage
A4 – nultý priestor, Bratislava
Program: Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa; John Cage: Suite for Toy Piano, A Story; Steve Reich: Clapping Music, Four Organs
Účinkujúci: Yoko Kato (klavír), František Király (klavír), Eun Joo Noh (klavír, maracas), Zuzana Biščáková (klavír, tlieskanie), Ivan Šiller (klavír, maracas, tlieskanie)

2010

7.10.2010 o 18.00
Iršai plays Iršai
Štúdio 12, Bratislava
Program: Jevgenij Iršai: Schönberg Variations (Air with 30 Variations) * svetová premiéra
Účinkujúci: Jevgenij Iršai (klavír)
7.10.2010 o 19.30
It’s Gonna Rain
Štúdio 12, Bratislava
Program: Steve Reich: Violin Phase, It’s Gonna Rain, Cello Counterpoint; György Ligeti: Sonáta pre violu sólo, Sonáta pre violončelo sólo
Účinkujúci: David Danel (husle), Julián Veverica (viola), Jozef Lupták (violončelo)
8.10.2010 o 18.00
Okolo sveta
Štúdio 12, Bratislava
Program: Vladimír Bokes: Musique triste; Helmut Lachenmann: Pression; Jozef Podprocký: Expresie; Luciano Berio: Les mots sont allés "Recitativo"; Jorge Sánchez-Chiong: Crin; Iannis Xenakis: Ikhoor
Účinkujúci: Peter Mosorjak (husle), Peter Zwiebel (viola), Andrej Gál (violončelo)
8.10.2010 o 19.30
Radical Cut
Štúdio 12, Bratislava
Program: Igor Stravinskij: Trois pieces faciles; Cinq pieces faciles; Marek Piaček: Ragtime; Jevgenij Iršai: Radical Cut; J. S. Bach/G. Kurtág: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Alle Menschen müssen sterben; György Kurtág: Játékok IV
Účinkujúci: Andrea Bálešová (klavír), Ivan Šiller (klavír)
8.10.2010 o 20.30
Kráľovná noci
Štúdio 12, Bratislava
Program: Béla Bartók: Dedinské scény, Desať maďarských piesní; György Kurtág: József Attila Töredékek; John Cage: Aria
Účinkujúci: Helga Varga Bach (soprán), Ivan Šiller (klavír)
9.10.2010 o 18.00
Sonáta
Štúdio 12, Bratislava
Program: Charles Ives: Sonata č. 4 pre husle a klavír, Etuda pre klavír č. 21, Etuda pre klavír č. 22, Sonata č. 3 pre husle a klavír; Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír; Anton Webern: Vier Stücke pre husle a klavír
Účinkujúci: David Danel (husle), Ivan Šiller (klavír)
9.10.2010 o 19.30
Večer anglickej hudby
Štúdio 12, Bratislava
Program: Morgan Hayes: Lute Stop; Laurence Crane: 20th Century Music; Bryn Harrison: I-V; Jonathan Powell: Sonata VII; James Erber: Aurora; Howard Skempton: The Durham Strike; Luke Stoneham: Altawhid; John White; Sonatas Nos. 95, 138, 164, 146; Michael Finnissy: Piano Concerto No. 4
Účinkujúci: Jonathan Powell (klavír)
9.10.2010 o 20.30
Ruská duša
Štúdio 12, Bratislava
Program: Igor Stravinskij: Faune et bergére, Deux mélodies op. 6, Pastorale, Tris poémes de la lyrique japonais, Berceuse, Les cinq doigts, Trois petites chansons, Pribaoutki, Berceuses du chat, Trois histoires pour les enfents, Quatre chants russes
Účinkujúci: Silvia Adamíková (soprán), Zuzana Biščáková (klavír)

2011

26.10.2011 o 18.00
Štúdio 12, Bratislava
Program: Brian Ferneyhough: Lemma-Icon-Epigram; Tristan Murail: La Mandragore; Gabriel Erkoreka: Dos Zortzikos; Peter Graham: Mazurka 2 pre klavír; György Ligeti: Étude No. 2 Cordes à vide, Étude No. 5 Arc-en-ciel, Étude No. 8 Fém; Leoš Janáček: Concertino pre klavír, 2 huslí, violu, klarinet, lesný roh a fagot; Iannis Xenakis: Akea pre klavír a sláčikové kvarteto; György Ligeti: Streichquartett Nr. 1
Účinkujúci: Jonathan Powell (klavír), Prague Modern Ensemble, David Danel (umelecký vedúci), Ivan Šiller (klavír)
28.10.2011 o 18.00
VŠMU, Bratislava
Program: Sanne Van Hek: Paradoleia; Tõnu Kõrvits: Landscape; Gyula Fekete: Trains Scheduled; Fred Van Hove: Iese ESE; Massimo Botter: Summervictim on a Night Train
Účinkujúci: European Saxophone Ensemble
19.12.2011
Turčianska galéria v Martine
Program: Ján Cikker: Uspávanka, Sonatína op. 12 č. 1, 7 fúg pre klavír (výber), Klavírne variácie op. 14 č. 1, Čo mi deti rozprávali (Klavírne akvarely), Tatranské potoky (výber)
Účinkujúci: Jordana Palovičová (klavír)

Festival SPACE - archív podujatí

Menu