Výber skladieb pre ISCM World New Music Days 2025 – Portugalsko

Milí skladatelia,

radi by sme vás informovali o vybraných skladbách za Slovensko pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2025, ktorý sa uskutoční 30 .5. – 7. 6. 2025 v portugalských mestách Lisabon a Porto.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores sme spoločne zaslali až 12 skladieb.

Organizátori v Portugalsku si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne 2 (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2025. Skladatelia spravidla na základe predošlej praxe dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 3-4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu: https://iscm.org/wnmd/2025-portugal/


ISCM – Slovenská sekcia
Peter Dan Ferenčík: Inter – intra No. 2 for string orchestra
ján števuliak: speculating on what is to come 1
Matej Sloboda: 60 noch kleinere Orchesterstückchen
Lenka Novosedlíková: VPD
Adrián Demoč: Kvarteto
Lukáš Borzík: Become a Prayer

Hudobné centrum:
Jana Kmiťová: Sie fuhr in die nacht
Stanislav Pristáš: Hypnos
Patrik Kako: .jouissance_i
Mário Polónyi: The Relay Race
Marián Lejava: Con Brio Op. 27
Táňa Hrdinka: Serenity – a unison chant

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2025 v Portugalsku podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu