Súčasné stredy

hudba mladých pre mladých
( 2003 – 2004 )

Súčasné stredy vznikli s veľmi konkrétnym cieľom predstaviť rôzne žánre a tvorcov súčasnej hudby mladým ľuďom priamo v ich prostredí. Konal sa totiž v priestoroch Univerzitného pastoračného centra pri Univerzite Komenského v areáli vysokoškolských internátov. Jeho zámerom bolo poskytnúť pódium pre mladých autorov a účinkujúcich umelcov a zároveň sprístupniť svet novej hudby mladým poslucháčom prostredníctvom sprievodného slova. Mal tak aj významný edukačný rozmer. V rámci úspešného cyklu premiéroval Ivan Buffa svoju Sonátu pre klavír i Egon Krák sláčikové kvarteto RE-MI. V každej sérii koncertov sa konal aj jeden koncert s hudbou odlišného žánru, a tak si návštevníci mohli vypočuť aj Pressburger Klezmer Band a flamenco zoskupenie Los Remedios.

~ Irena Lányiová

Súčasné stredy - archív podujatí

2004

2004
UPC, Bratislava
Účinkujúci: Opera Aperta Ensemble
2004
UPC, Bratislava
Účinkujúci: Pressburger Klezmer Band
2004
prezentácia Experimentálneho štúdia SRo
UPC, Bratislava
6.10.2004 o 18.00
UPC, Bratislava
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Dizonantné kvarteto; Leoš Janáček: Kreutzerova sonáta; Egon Krák: Sláčikové kvarteto RE-MI * svetová premiéra
Účinkujúci: Albrechtovo kvarteto
27.10.2004 o 18.00
UPC, Bratislava
Program: Ivan Buffa: Sonáta pre klavír, Fantaisie * svetová premiéra; György Ligeti: Etudy; Anton Webern: Variácie op. 27
Účinkujúci: Ivan Buffa (klavír)
11.11.2004
UPC, Bratislava
Program: P. Dorantés: Inspiration, Orobroy; Manuel de Falla: De amor brujo; Astor Piazzolla: Libertango; Cyril Kubiš; Matúš Kohútek: Salvaje; Tomaso Albinoni: Nádej
Účinkujúci: Los Remedios, Cyril Kubiš (umelecký vedúci)

Súčasné stredy - archív podujatí

Neboli nájdené žiadne výsledky.

Menu