Stretnutia s hudbou

dotknite sa hudby
( 2003 – 2011 )

Projekt Stretnutia s hudbou šiel všade tam, kde sú deti a deti zahŕňal do všetkých svojich podujatí. Mal dve špecifické črty – aktivity sa nesústreďovali len do väčších kultúrnych centier, ale konali sa tak povediac „mimo hlavného prúdu“, a boli určené pre deti nielen v roli poslucháčov, ale aktérov – hudobníkov. Pestoval dokonalú symbiózu odovzdávania medzi generáciami – tvorivé dielne pre deti viedli profesionálni umelci a takisto s nimi stáli na spoločnom pódiu na koncertoch. Do tvorivého procesu na ZUŠ a základných školách priniesol okrem klasického repertoáru (Mozart) aj skladby autorov 20. a 21. storočia a to tak slovenských (Milakovič, Matej, Burlas), ako aj zahraničných (Janáček, Riley, Cage). Priniesol aj poznanie, že hrať je možné aj na strunách klavíra, mimo hmatníka violončela či na jedinej strune cimbalu. Hudbu Bartóka, Reicha, Stravinského či Mariána Vargu predstavili umelci ako Enikő Ginzery, Ivan Šiller, Jozef Lupták, Andrea Bálešová i Cluster ensemble a mnohí ďalší.

~ Irena Lányiová

Stretnutia s hudbou - archív podujatí

2004

5.11.2004 o 17.00
ZUŠ B. Bartóka, Šahy
Program: Igor Stravinskij; Béla Bartók; Charles Ives
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír)
6.11.2004 o 17.00
Galéria umenia E. Zmetáka, Nové Zámky
Program: Igor Stravinskij; Béla Bartók; Charles Ives
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír)
7.11.2004 o 18.00
Nitrianska galéria
Program: Igor Stravinskij; Béla Bartók; Charles Ives
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír)
8.11.2004 o 17.00
ZUŠ Levice
Program: Igor Stravinskij; Béla Bartók; Charles Ives
Účinkujúci: Paul Klinck (husle), Pedro Guridi (klarinet), Ivan Šiller (klavír)

2008

13.9.2008
tvorivé dielne
Domov mládeže, Košice
21.9.2008
tvorivá dielňa
Design Factory, Bratislava
4.-6.11.2008
tvorivé dielne
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
28.11.2008
tvorivá dielňa
Dom kultúry, Žilina
10.12.2008 o 17.00
tvorivá dielňa a koncert
ZUŠ B. Bartóka, Šahy
Program: Béla Bartók; Eugen Suchoň; Igor Stravinskij; Peter Machajdík; Claude Debussy
Účinkujúci: Enikő Ginzery (cimbal), Ivan Šiller (klavír)
11.12.2008 o 17.00
tvorivá dielňa a koncert
ZUŠ Levice
Program: Béla Bartók; Eugen Suchoň; Igor Stravinskij; Peter Machajdík; Claude Debussy
Účinkujúci: Enikő Ginzery (cimbal), Ivan Šiller (klavír)
17.12.2008 o 13.00
tvorivá dielňa a koncert
ZUŠ Banská Bystrica
Program: Leoš Janáček; Eugen Suchoň; Igor Stravinskij; Marián Varga; Béla Bartók
Účinkujúci: Jozef Lupták (violončelo); Ivan Šiller (klavír)
18.12.2008 o 18.00
tvorivé dielne a koncert
Cirkev bratská Michalovce
Program: Leoš Janáček; Eugen Suchoň; Igor Stravinskij; Marián Varga; Béla Bartók
Účinkujúci: Jozef Lupták (violončelo); Ivan Šiller (klavír)
19.12.2008 o 19.00
tvorivá dielňa a koncert
Cirkev bratská Bardejov
Program: Leoš Janáček; Eugen Suchoň; Igor Stravinskij; Marián Varga; Béla Bartók
Účinkujúci: Jozef Lupták (violončelo); Ivan Šiller (klavír)

2009

1.6.2009
tvorivé dielne
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
22.10.2009 o 14.00 a 16.00
tvorivá dielňa a koncert "Hudba ako hra"
ZUŠ Rajec
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír)
10.11.2009 o 14.00 a 16.00
tvorivá dielňa a koncert "Hudba ako hra"
ZUŠ Nové Zámky
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír)
19.11.2009 o 11.00 a 17.00
tvorivá dielňa a koncert "Hudba ako hra"
ZUŠ Kysucké Nové Mesto
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), Andrea Bálešová (klavír)
3.12.2009 o 16.00
tvorivá dielňa "Čo je to hudba?"
ZUŠ Dolný Kubín
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), David Danel (husle), Přemysl Vojta (lesný roh)
7.12.2009 od 8.00
tvorivé dielne a koncerty "Počúvajme orchester"
CZŠ Narnia, Bratislava
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), David Danel (husle), Rudolf Patrnčiak ml. (husle), Veronika Kubešová (viola), Peter Šagát (fagot), Tomáš Horkavý (lesný roh), Ronald Šebesta (klarinet)
8.12.2009 od 10.00
tvorivé dielne a koncerty "Počúvajme orchester"
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), David Danel (husle), Rudolf Patrnčiak ml. (husle), Veronika Kubešová (viola), Peter Šagát (fagot), Tomáš Horkavý (lesný roh), Ronald Šebesta (klarinet)
9.12.2009 od 9.00
tvorivé dielne a koncerty "Počúvajme orchester"
CZŠ Narnia, Bratislava
Program: Leoš Janáček; György Kurtág; John Cage
Účinkujúci: Ivan Šiller (klavír), David Danel (husle), Rudolf Patrnčiak ml. (husle), Veronika Kubešová (viola), Peter Šagát (fagot), Tomáš Horkavý (lesný roh), Ronald Šebesta (klarinet)

2010

9.11.2010 o 9.00
tvorivé dielne a koncert "In C"
Konzervatórium Košice
Účinkujúci: VENI ensemble
25.11.2010 o 9.00
tvorivé dielne a koncert "Structures"
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: VENI ensemble
30.11.2010 o 9.00
tvorivé dielne a koncert "HoLeFaKla"
Galéria umenia E. Zmetáka, Nové Zámky
Účinkujúci: Ensemble R
16.12.2010 o 9.00
tvorivé dielne "Living Room"
CZŠ Narnia, Bratislava
Účinkujúci: Cluster ensemble, Jazz Trio
17.12.2010 o 9.00
tvorivé dielne a koncert "Living Room"
CZŠ Narnia, Bratislava
Účinkujúci: Cluster ensemble, Jazz Trio
20.12.2010 o 9.00
tvorivé dielne "Living Room"
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Účinkujúci: Cluster ensemble, Jazz Trio
21.12.2010 o 9.00
tvorivé dielne a koncert "Living Room"
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Účinkujúci: Cluster ensemble, Jazz Trio

Stretnutia s hudbou - archív podujatí

Menu