Október s VENI

Aktivity VENI ensemble, súboru ktorý funguje na Slovensku kontinuálne už takmer 35 rokov budú v najbližších dňoch mimoriadne pestré. V októbri nás čakajú koncerty, multimediálne projekty a vzdelávacie aktivity. Začnime teda postupne.

Môžete sa tešiť na hudbu Ludwiga van Beethovena v originálnom koncepte otvoreného diela „Ludwig van“ skladateľa Mauricia Kagela. Uvedenie tohto multimediálneho diela na Slovensku sprevádzali dve, na dnešnú dobu už žiaľ charakteristické zmeny. Prvou bolo celosvetové posunutie osláv 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena na rok 2021 a druhou posunutie premiéry tohto diela v podaní VENI ensemble na rok 2022, obe z dôvodu pandémie. Premiéra sa uskutoční v bratislavskej A4, v stredu 5. októbra 2022, pokračovať budeme vo štvrtok 6. októbra 2022 o 18:00 v Tatranskej galérii v Poprade a turné zakončíme na Stanici Žilina-Záriečie v piatok 7. októbra 2022 o 19:00. Viac info tu.

Pred 110 rokmi sa v americkom meste Los Angeles narodil John Cage (1912 – 1992), jedna z najvplyvnejších osobností umenia a kultúry po druhej svetovej vojne. John Cage zmenil život množstvu ľudí po celom svete a svoju jedinečnú stopu zanechal aj v živote viacerých slovenských umelcov. Jeho osobnosť a tvorbu si pripomenieme projektom CAGE_110, ktorý budeme realizovať v Bratislave a v Banskej Bystrici. Pod vedením dirigenta Mariána Lejavu zaznie slávny Cageov Concert for Piano and Orchestra, sólový part ktorého predvedie klavirista Ivan Šiller. Okrem toho budete môcť zažiť aj “multimediálne variácie” na dielo Beach Birds for Camera v interpretácii tanečnej skupiny Petry Fornayovej a video umelca Jakuba Pišeka, ktorého zvukovú časť – Cageovu skladbu Four3 – opäť stvárnia hráči z VENI ensemble. Všetkému bude predchádzať tanečno-pohybový happening, opäť v podaní skupiny Petry Fornayovej a čítanie výberu z bohatej kolekcie Cageových textov, ktoré pripravili skladatelia Daniel Matej a Jaroslav Šťastný (aka Peter Graham). Okrem toho budeme o Cageovi a jeho tvorbe aj diskutovať a na Akadémii v Banskej Bystrici do dvojdňového “cageovského maratónu” pribudne ešte aj interpretačno-kompozičný workshop. Bratislavská časť projektu sa uskutoční 8. októbra 2022 od 18:30 v Koncertnej sieni Dvorana VŠMU a bude pokračovať v priestoroch Hudobnej fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici v utorok 11. októbra 2022 od 16:00. Viac info tu.

V októbri budeme pokračovať aj obľúbených vzdelávacích aktivitách pre mladých hudobníkov na platforme projektu VENI ACADEMY. Súbor je komunitou mladých ľudí, ktorí majú chuť robiť hudbu, s akou sa v škole bežne nestretnú. Spôsob, ako ju hrať im sprostredkúvajú skúsení lektori, ktorí sa starajú o ich ďalší umelecký rast. Program záverenčného koncertu (tak ako obvykle) tohtoročnej akadémie budú tvoriť skladby, ktoré budú výsledkom niekoľkodňovej náročnej (a usilovnej) prípravy, spočívajúcej nielen v samotnom nácviku, ale aj (neraz vášnivých) diskusiách pri hľadaní kreatívnych interpretačných riešení. To preto, lebo každá z nich predstavuje výzvu, ktorú ich autori prekladajú interpretom: sú to totiž (viac alebo menej) tzv. „otvorené partitúry“, pri ktorých časť kompozičnej práce urobil skladateľ, ale zároveň (pomerne veľkú) časť ponechal na kreatívne dotvorenie interpretom. VENI ACADEMY pod vedením lektorov uvedie skladby G. Ligetiho, S. Reicha, M. Adamčiaka, M. Burlasa a premiéru skladby M. Nejteka. Záverečný koncert sa uskutoční v priestoroch Divadelného štúdia Akadémie dramatických umení v Banskej Bystrici v sobotu 15. októbra 2022 o 19:00. Viac info tu.

Súbor VENI ensemble vystúpi aj v Brne na festivale Expozice nové hudby s programom CAVE SONGS [new edit]. Súbor je od začiatku svojej existencie viac platformou, na ktorej se rodia zaujímavé hudobné koncepty a projekty, než klasickým ansámblom s deľbou práce medzi tými, ktorí komponujú, a tými, ktorí hrajú. Do Brna príde v päť člennom zložení. Na koncerte zaznejú tri sólové inštrumentálne skladby, jedna skladba pre hlas sólo v kombinácii s elektronikou, jedno vokálno-inštrumentálne kvarteto a jedno kvinteto, ktorého vznik je do značnej miery podmienený daným okamžikom. Jednotlivé čísla programu budú prepojené krátkými elektronickými „ritornelmi“, ktoré pochádzajú z Matejových „jaskynných piesní“. Koncert je venovaný životnému jubileu Jaroslava Šťastného, alias Petra Grahama a uskutoční sa v priestore Terén – CED Brno 23. októbra 2022 o 19:00. Viac info tu.

5. október 2022, 20:00, Ludwig van, A4, Bratislava

6. október 2022, 18:00, Ludwig van, Tatranská galéria, Poprad

7. október 2022, 19:00, Ludwig van, Stanica Žilina-Záriečie, Poprad

8. október 2022, 18:30, CAGE_110, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava

11. október 2022, 16:00, CAGE_110, Hudobná fakulta Akadémie umení, Banská Bystrica

15. október 2022, 19:00, VENI ACADEMY, Divadelné štúdio Akadémie dramatických umení, Banská Bystrica

23. október 2022, 19:00, VENI ensemble – CAVE SONGS [new edit], Terén – CED Brno

Uvedené aktivity podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA. S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie mesta Bratislavy. Organizátorom podujatí je ISCM – Slovenská sekcia. Spoluorganizátormi sú A4 – priestor súčasnej kultúry, Tatranská galéria v Poprade a Stanica Žilina-Záriečie. Partnermi sú Winter & Winter a IFAGE Filmproduktion, Akadémia umení v Banskej Bystrici. Mediálnym partnerom je Hudobný život a OPERA Slovakia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu