VENI ensemble

30 rokov na scéne
( 1987 – )

VENI ensemble vznikol na sklonku roka 1987 ako svojho času jediný slovenský súbor zameraný na interpretáciu súčasnej hudby. Je otvoreným zoskupením, v ktorom sa za vyše 30 rokov jeho existencie vystriedalo viac ako 250 slovenských a zahraničných hudobníkov. Ťažisko aktivít VENI ensemble predstavujú najmä koncerty na domácich a zahraničných festivaloch súčasnej hudby, ale súbor tiež sporadicky nahráva pre domáce a zahraničné médiá.

Od roku 1990 nahral VENI ensemble jednu profilovú LP platňu, dve profilové CD a na viacerých ďalších sa podieľal. V roku 2008 košické vydavateľstvo Hevhetia prinieslo na trh CD BRATISLAVA so skladbami, ktoré vznikli na základe objednávok súboru (Richard Ayres, Tomáš Boroš, Allison Cameron, Daniel Matej a Christian Wolff) a v roku 2019 vyšiel vo vydavateľstve Hudobný fond jeho ďalší, kritikou oceňovaný profilový CD titul VENI 30 s výberom najlepších živých nahrávok.

Zoskupenie VENI ensemble spolupracovalo s mnohými dirigentmi, sólistami a súbormi (ako Amadinda Percussion Group, Tonino Battista, Hugh Davies, David Dramm, Hilary Jeffery, Magdaléna Kožená, Anne La Berge, Marian Lejava, Chris Newman, Zoltán Rácz, Jon Rose, Elliott Sharp a ď.). Jeho kmeňový repertoár tvoria predovšetkým pôvodné diela skladateľov zoskupených okolo súboru, diela názorovo spriaznených autorov zo zahraničia a diela osobností hudby 20. storočia, ktorých tvorba bola impulzom k zrodu a formovaniu hudobných poetík jeho „rezidenčných“ skladateľov.

VENI ensemble okrem iného fungoval aj ako „domovský súbor“ medzinárodného festivalu Večery novej hudby počas celej jeho existencie (1990 – 2009), pričom jeho aktivity sa od roku 1994 stále tesnejšie prepájali aj s činnosťou Slovenskej sekcie ISCM.

~ Daniel Matej

VENI ensemble - pripravované podujatia

Test
Test
Test
Program: Test
Účinkujúci: Testttt

VENI ensemble - pripravované podujatia

Test
Test
Test
Program: Test
Účinkujúci: Testttt
Menu