Večery novej hudby

prvý festival súčasnej hudby
( 1990 – 2009 )

Myšlienka na uskutočnenie prvého medzinárodného festivalu súčasnej hudby na Slovensku sa rodila postupne počas roka 1989, v čase, keď sa Daniel Matej stal štipendistom Hudobného fondu s cieľom podieľať sa na dramaturgii už etablovaného koncertného cyklu Pondelky v Klariskách, ktorého programová koncepcia favorizovala hudbu 20. storočia, s výrazným zastúpením slovenskej tvorby.

V tvorivých debatách s vedením Hudobného informačného strediska Hudobného fondu, ako aj s viacerými zástupcami hudobníckej obce sa postupne formovala myšlienka pokúsiť sa skondenzovať „pondelky“ do jedného týždňa v podobe medzinárodného projektu, s vedomím ideovej nadväznosti na „smolenické semináre“ prelomu 60. a 70. rokov, ako aj na činnosť od roku 1988 na hudobnej scéne pôsobiaceho súboru VENI ensemble, ktorého bol Daniel Matej spolu-iniciátorom a umeleckým vedúcim.

Aj keď „odobrenie“ tejto myšlienky zo strany vtedajšieho vedenia Hudobného fondu prišlo ešte pred Novembrom 1989, samotná realizácia 1. ročníka sa začala až 25. – 29. júna 1990, teda už v „slobodnom“ Československu. „Spomienka na smolenické semináre“ bola od začiatku festivalu prítomná v podobe idey kľúčovej skladateľskej, resp. interpretačnej osobnosti, okolo ktorej sa formovala v danom roku celá programová koncepcia. Večery novej hudby tak symbolicky „otvoril“ holandský skladateľ Louis Andriessen.

Prvým veľkým „vrcholom“ festivalu sa stal rok 1992, kedy naň zavítal John Cage, čím sa Večery novej hudby stali podujatím participujúcim na celoročných oslavách jeho osemdesiatin.

Ďalším „vrcholom“ bol rok 1995, venovaný 70. výročiu úmrtia Erika Satieho. Celkom mimoriadnou udalosťou v rámci tohto ročníka bol najmä medzinárodný kompozičný projekt „… morceaux en forme de poire“ v premiérovom uvedení svetoznámeho klaviristu Johna Tilburyho a medzinárodné muzikologické sympózium, venované Satieho tvorbe, ktoré bolo prvým podujatím svojho druhu v celosvetovom kontexte.

Rokom 1995 sa skončila aj prvá etapa festivalu, ktorý od začiatku organizačne aj finančne zastrešoval Hudobný fond a ideovo jeho Hudobné informačné stredisko s Danielom Matejom ako hlavným dramaturgom podujatia. Od roku 1996 sa jeho hlavným organizátorom stala Slovenská sekcia ISCM. Daniel Matej sa stal umeleckým riaditeľom a program jednotlivých ročníkov sa formoval v spolupráci s Marekom Piačkom, Petrom Zagarom a ďalšími príslušníkmi českej (Jaroslav Šťastný) a slovenskej hudobníckej obce (najmä Milan Adamčiak a Juraj Beneš).

Vrcholom podujatia v jeho „druhej etape“ bol rok 2000, kedy sa Večery novej hudby pripojili k oslavám 250. výročia úmrtia Johanna Sebastiana Bacha v podobe rôznych kompozičných projektov (bol to ročník s asi najväčším počtom premiér v histórii festivalu).

Ďalším vrcholom tejto etapy bol rok 2004, oslavujúci výročie narodenia dvoch určujúcich osobností hudby 20. storočia, Charlesa Ivesa a Arnolda Schönberga, zhutnené predovšetkým v podobe medzinárodného kompozičného projektu „Tone Roads“, ktorý premiéroval fenomenálny belgický klavirista Daan Vandewalle.

Posledný, jubilejný 20. ročník festivalu „uzavrel“ Louis Andriessen (ten ho v roku 1990 aj „otváral“), keď na záverečnom koncerte, ktorý bol zároveň otváracím koncertom 10. ročníka ďalšieho významného podujatia, bienále Melos‑Étos (festival vznikol v roku 1991), zazneli dve Andriessenove diela, Mausoleum a De Staat (pričom podľa slov autora bol tento koncert jediným, na ktorom kedy zazneli obe diela súčasne). Tvorcovia Večerov novej hudby sa na tomto, organizačne aj finančne mimoriadne náročnom koncerte „rozlúčili“ so svojím publikom hudbou, o ktorej uvedení snívali počas celej existencie festivalu a ktorú by sa im bez spolupráce s bienále Melos‑Étos ani nikdy uviesť nepodarilo…

~ Daniel Matej

Večery novej hudby - archív podujatí

1990

25. 6. 1990 o 19.00
Klarisky, Bratislava
Program: Louis Andriessen: Dubbelspoor, Ende, Melodia, Disco, Hoketus
Účinkujúci: VENI ensemble
26. 6. 1990 o 19.00
Klarisky, Bratislava
Program: Alfred Schnittke: Sláčikové kvarteto č. 2; Juraj Beneš: Sláčikové kvarteto č. 2; Paweł Szymański: Dva kusy pre sláčikové kvarteto
Účinkujúci: Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha (husle), František Török (husle), Alexander Lakatoš (viola), Ján Slávik (violončelo)
27. 6. 1990 o 19.00
Klarisky, Bratislava
Program: Zbyněk Vostřák: Kniha principů (výber); Rudolf Komorous: Sladká královna; Marek Kopelent: Canto intimo; Martin Smolka: Pravidla hry II; Petr Kofroň: Spira; Peter Graham: TAO I - Variace na téma Mortona Feldmana
Účinkujúci: Agon orchestra, Petr Kofroň (dirigent)
27. 6. 1990 o 22.00
Klarisky, Bratislava
Program: Lou Harrison: Air in G minor; Toru Takemitsu: Itinerant; James Harley: Portrait for solo flute; Robert Aitken: Plainsong; Ivan Parík: Hudba k vernisáži; John van Buren: Incandescence; Torkel Sigubjornsson: Kalais
Účinkujúci: Robert Aitken (flauta), Peter Michoněk (violončelo)
28. 6. 1990 o 19.00
Klarisky, Bratislava
Program: Morton Feldman: Untitled Composition for Cello and Piano
Účinkujúci: Ulrike Brand (violončelo), Martin Erfmann (klavír)
29. 6. 1990 o 19.00
Klarisky, Bratislava
Program: Andries van Rossen: Escape; Tonino Battista: Econarciso; Martin Burlas: Hudba pre Róberta Dupkalu; Allison Cameron: Raw Sangudo; Daniel Matej: Music for two
Účinkujúci: VENI ensemble, Tonino Battista (dirigent)
29. 6. 1990 o 22.00
Elektroakustické štúdio Čs. rozhlasu
Klarisky, Bratislava
Program: Jozef Malovec: Záhrada radosti; Martin Burlas: Plač stromov; Peter Kolman: D68; Róbert Rudolf: Niečo povedať; Alexander Mihalič: Skladba pre klavír a mg. Pás; Juraj Ďuriš: Sny
Účinkujúci: Nora Škuta (klavír), Kamil Paprčka (trúbka), Juraj Ďuriš (technická realizácia)

1991

4.6.1991 o 17.00
Predfestivalový koncert
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Peter Martinček: Hudba pre flautu a preparovaný klavír; Viliam Blend: Like Mad Animal; Steve Reich: Piano Phase; David Bapcock: Sextet; Marek Brezovský: Venované nešťastiu; Paul Hindemith: Smútočná hudba
Účinkujúci: Súbor súčasnej hudby bratislavského konzervatória, Oskar Rózsa (dirigent)
5.6.1991 o 17.00
Klarisky, Bratislava
Program: Jozef Malovec: Kryptogram; Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí; Peter Kolman: Sonata canonica; Ladislav Kupkovič: Osemhran; Martin Burlas: Zavesené žily; Peter Zagar: Hudba k videu; Daniel Matej: Good Night, My Sweet Dreams
Účinkujúci: VENI ensemble
5.6.1991 o 20.00
Klarisky, Bratislava
Program: Iannis Xenakis: Rebonds; William Hibbard: Schick Stück; Vinko Globokar: Corporrel; Morton Feldman: King of Danemark; Karlheinz Stockhausen: Zyklus; Roberto Sierra: Mano a mano
Účinkujúci: Roland Auzet, Steven Schick (bicie nástroje)
6.6.1991 o 17.00
Klarisky, Bratislava
Program: Henryk Mikolaj Górecki: Elementi na trio smyczkowe; Witold Szalonek: 1 + 1 + 1 + 1; Andrzej Krzanowski: 2. Quartett; Paweł Szymański: Dwa utwory
Účinkujúci: Sliezske kvarteto
6.6.1991 o 20.00
Klarisky, Bratislava
Program: John Cage: Aria, A Flower; Giacinto Scelsi: Alleluja, Ave Maria, Pater Noster; Luciano Berio: Sequenza III; Alvin Curran: Madonna and Child
Účinkujúci: Beth Griffith (soprán)
6.6.1991 o 22.00
Klarisky, Bratislava
Program: Memento
Účinkujúci: Transmusic Comp., Ensemble GUnaGU
7.6.1991 o 11.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Morton Feldman: Three Voices
Účinkujúci: Beth Griffith (soprán)
7.6.1991 o 20.00
Klarisky, Bratislava
Program: Henri Dutilleux: Sláčikové kvarteto; Alfred Schnittke: Sláčikové kvartato č. 2; Juraj Beneš: Sláčikové kvarteto č. 3
Účinkujúci: Moyzesovo kvarteto: Stanislav Mucha (husle), František Török (husle), Alexander Lakatoš (viola), Ján Slávik (violončelo)
8.6.1991 o 17.00
Klarisky, Bratislava
Program: Marek Kopelent: Black and White Tears, Mon amour; Martin Smolka: Netopýr, A v sadech korálů, jež slabě zrůžověly; Petr Duval: Nebeské 7
Účinkujúci: Agon orchestra, zbor Tempus, Peter Cón (dirigent), D. Rejchrt (violončelo), Marek Kopelent (dirigent)
8.6.1991 o 20.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Steve Reich: Clapping Music; Robert Erickson: Two Songs, Days and Nights, Seasonal; John Adams: China Gates; Philip Corner: VOX; John Cage: The wonderful widow of eighteen springs, Nowth upon Nacht, Chorals for violin solo; Morton Feldman: The King of Denmark; David Krakauer: Rothko on Broadway; Francis Schwartz: Cannibal-Caliban
Účinkujúci: Ensemble Continuum: Nan Hughes (soprán), Erik Charleston: (bicie), David Krakauer (klarinet), Mark Steinberg (husle), Joel Sachs (klavír, umelecký vedúci)

1992

13.-14.6.1992
workshop s Martinom Erdmannom
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Martin Erdmann, John Cage (preparovaný klavír)
15.6.1992 o 17.00
koncert účastníkov workshopov
VŠMU, Bratislava
Program: John Cage: Sonatas IV - XVI, Interludes I a IV, A Valentine Out of Season, The Unavailable Memory of
Účinkujúci: Zuzana Kalinová (klavír), Andrea Hajdu (klavír), Peter Guľas (klavír), Martin Erdmann (klavír), Martina Pekaríková (klavír)
15.6.1992 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: John Cage: Music of Changes, Book 4, Water Music, One; Morton Feldman: Extensions III; Christian Wolff: For Pianist; Cornelius Cardew: February Pieces, Material, Winter Potatoes, Volo Solo, Unintended Piano Music; prídavok: John Cage: Dream
Účinkujúci: John Tilbury (klavír)
16.6.1992 o 17.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: John Cage: In a Landscape for Piano, The Perilous Night for Prepared Piano, Suite for Toy Piano, Sonata for Clarinet, Two Pastorales for Piano, Concert for Piano and Orchestra
Účinkujúci: András Wilheim (klavír), Agon orchestra, VENI ensemble: Monika Kádeková (soprán), Peter Spišský (husle)
16.6.1992 o 20.00
Slovenská filharmónia, Bratislava
Program: John Cage: Etudes Australes
Účinkujúci: Bernhard Wambach (klavír)
17.6.1992 o 20.00
Deň slovenskej hudby
Klarisky, Bratislava
Program: Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš; Juraj Beneš: Sonáta pre violončelo sólo; Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského; Marek Piaček: Andante ma non troppo e molto cantabile, King Rist
Účinkujúci: Juraj Kováč (violončelo), Jozef Podhoranský (violončelo), Marián Lapšanský (klavír), Tuleň Ensemble: Marek Piaček (klavír, hlas), Andrea Horečná (hlas), Róbert Rist (bicie nástroje), Martin Čorej (rozhlasový kritik)
18.6.-20.7.1992
Výstava John Cage 80
Slovenská národná galéria, Bratislava
1992
Výstava Hommage à John Cage
Slovenský rozhlas, Bratislava
18.6.1992 o 17.00
Klarisky, Bratislava
Program: John Cage: Quest for Piano, 59 1/2 Seconds for a String Player, One5 for Piano, Etudes Boreales, For Paul Taylor and Anita Dencks; Morton Feldman: Piano Piece, Duration II; Earle Brown: Music for Violoncello and Piano
Účinkujúci: Ulrike Brand (violončelo), Martin Erdmann (klavír)
18.6.1992 o 20.00
Slovenská filharmónia, Bratislava
Program: Henry Cowell: Pulse; John Cage: Forever and Sunsmell, Amores, Livingroom Music, Second Construction; Lou Harrison: Song of Queztecoatl
Účinkujúci: Percussion Group Prague: Amy Lynn Barber (umelecká vedúca), David Řehoř, Vladimír Vlasák, Peter Holub, Miroslav Kejmar (bicie nástroje), Nora Škuta (klavír), Marián Řehoř (barytón)
19.6.1992 o 9.30
prednáška Johna Cagea: Composition in Retrospect
Slovenská filharmónia, Bratislava
Účinkujúci: John Cage
19.6.1992 o 17.00
Klarisky, Bratislava
Program: Josef Adamík: Shading; Peter Graham: Brittle Relations; Daniel Matej: ("Nikabrik" or "Trumpkin"?) * svetová premiéra; Howard Skempton: Lament and Farewell; John Cage: Music for Three
Účinkujúci: VENI ensemble
19.6.1992 o 20.00
Klarisky, Bratislava
Program: Chris Newman: Piano Sonata no. 4, London, Broken Promises, New Songs of Social Conscience; Michael Finnissy: A solus ortis cardine, My Love is like a Red Red Rose, How Dear to Me
Účinkujúci: Michael Finnissy (klavír), Chris Newman (hlas)

1993

19.-20.6.1993
workshopy
VŠMU, Bratislava
Program: Clarence Barlow: Komponovanie v reálnom čase na počítači; Anne La Berge: Rozšírené techniky hry na flaute; David Dramm: Second Hand
16.6.1993 o 20.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Evan Ziporyn: Tsmindao Ghmerto, Waiting by the Phone, Walk the Dog; David Mott: Waiting at the Village Gate; David Lang: Press Release; Michael Gordon: The Low Quartet
Účinkujúci: Evan Ziporyn (klarinety, magnetofóny)
17.6.1993 o 17.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Morton Feldman: For Bunita Marcus
Účinkujúci: Martin Erdmann (klavír)
17.6.1993 o 20.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Chris Newman: Trio (verzia pre kl. Kvarteto); Howard Skempton: Piano Trio * svetová premiéra; Michael Blake: Let Us Run Out of the Rain; Matteo Fargion: Senza titolo (50 Pieces for violin and piano) * svetová premiéra; Gerald Barry: Piano Quartet
Účinkujúci: London New Music: Michael Blake (klavír), Sally Rose (klavír), Charles Mutter (husle), Elinor Williams (viola), Richard Bamping (violončelo)
18.6.1993 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Patrick Morris: Post Industrial Songs and Piano Music: Athenian Grave Stele, Extinguish, one by one, Night Owl, Crazed, Our Ship Comes In, The Stars Above Us, Green Ideas Sleep Furiously, Au Cabaret-Vert, Adios and Farwell, Lady Chapel, Demonstratives
Účinkujúci: Patrick Morris (spev, klavír)
19.6.1993 o 17.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Morton Feldman: For Philip Guston
Účinkujúci: Zoltán Gyöngyössi (flauty), Zoltán Rácz (bicie nástroje), András Wilheim (klavír, čelesta)
20.6.1993 o 17.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Daniel Matej: In the End...; Hilmar Thordarson: Piece for Clarinet and Piano; Richard Ayres: Oboe and Piano; Patrick Morris: Lament, solitude; Peter Zagar: Trio * svetová premiéra; Walter Zimmermann: Ephemer; Martin Burlas: Building a New Society
Účinkujúci: VENI ensemble: Cyril Šikula (flauta), Róbert Krchniak (hoboj), Ronald Šebesta (klarinet), Nora Škuta (klavír), Peter Krajniak (husle), Peter Vrbinčík (viola), Jozef Lupták (violončelo), Daniel Matej (dirigent, perkusie, magnetofón)
20.6.1993 o 20.00
VŠMU, Bratislava
Program: Clarence Barlow: Time and Attention Study (also called "His Master's Voice"), Fugue on the name C-A-G-E after no. 5 of "Six Fugues", Bachanal for Jim Tenney and Tom Johnson, Otodeblu, documissa 87, variazione e un pianoforte meccanico
Účinkujúci: Clarence Barlow (magnetofón, syntetizátor, dirigent), Katarína Hanzelová (syntetizátor), zbor súboru VENI
21.6.1993 o 16.00
inštalácia
Umelecká beseda, Bratislava
Program: Phill Niblock. Vizuálno-akustická inštalácia
21.6.1993 o 20.00
Drastic Classicism
VŠMU, Bratislava
Program: Anne La Berge, David Dramm: Black Whale, Bolero, Catholic Highway, Daphne's Song, Mallard, Vacant, Bad Day Fishing, Lone Pine
Účinkujúci: Anne La Berge (flauty), David Dramm (elektrická gitara)
22.6.1993 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Christopher Fox: Straight lines in broken times; Stefan Wolpe: Music for any instruments; Richard Rijnvos: Gigue et Double; Ivo van Emmerik: Thought (Second State); Charles Ives: Trio
Účinkujúci: Ives Ensemble: Rik Andriessen (flauta, basová flauta), Hans Petra (klarinet, basklarinet), John Snijders (klavír), Josje ter Haar (husle), Job ter Haar (violončelo)
23.6.1993 o 20.00
VŠMU, Bratislava
Program: James Fulkerson: Force Fields and Spaces, Part I, Elective Affinities III, Pessoa III * svetová premiéra; Phill Niblock: A Trombone Piece, A Length of Rope, filmy: Lesotho, Hong Kong
Účinkujúci: James Fulkerson (pozauna, elektronika), Phill Niblock (elektronika)

1994

14.-19.6.1994
Prednášky a semináre
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Allison Cameron, Hugh Davies, Marianne Schroeder, James Tenney, Christian Wolff
15.6.1994 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: James Fulkerson: Between the Lines, From Eric Dolphy * svetová premiéra; John Cage: Ryoanji; Christian Wolff: Peggy; Frank Denyer: Music for Two Performers
Účinkujúci: The Barton Workshop: John Anderson (klarinet, basklarinet, bicie), James Fulkerson (pozauna, basová pozauna, elektronika)
16.6.1994 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Pauline Oliveros: Portrait of M.; James Tenney (arr.): Do You Want to Know a Secret, Three Rags for Pianoforte; Tom Johnson: Cosinus * svetová premiéra; Christian Wolff: For Piano I, 3 Studies, 11 Preludes
Účinkujúci: Marianne Schroeder (klavír)
17.6.1994 o 17.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Petr Kofroň: Enhexe; Milan Grygar: A Score of Old Machines; Vojtěch Havel: Valčíky velké i malé; Martin Smolka: Ibabu III; Marian Palla: Skladba, která by se mohla jmenovat...; Miroslav Šimáček: Tvrdej život
Účinkujúci: Agon orchestra
17.6.1994 o 20.00
Kostol najsvätejšieho spasiteľa, Bratislava
Program: Peter Graham: Organ Investigations
Účinkujúci: Jaroslav Šťastný (organ)
18.6.1994 o 17.00
VŠMU, Bratislava
Program: James Tenney: Critical Band, Harmonium no. 5; Christian Wolff: Eisler Ensemble Pieces: For Cornelius, Dig a Hole in the Meadow, Changing the System
Účinkujúci: VENI ensemble
18.6.1994 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Alfred Schnittke: Klavírne kvinteto, Sonáta pre violončelo a klavír, Sláčikové kvarteto č. 3, Dva malé kusy pre organ, Sutartines
Účinkujúci: Jozef Lupták, Daniela Varínska, Nora Škuta, Mladí bratislavskí sólisti, Moyzesovo kvarteto, Andrija Pavlič (dirigent)
19.6.1994 o 17.00
Musicsolarium IV
VŠMU, Bratislava
Program: Earl Brown: December 1952; Marek Piaček: Corrado; Peter Machajdík: Intimate Music; Martin Burlas: Bricks Game * svetová premiéra; Daniel Matej: Possible Stories (...And Other Stories); David Dramm: The 'Pretty Vacant Variations' Variations * svetová premiéra
Účinkujúci: VAPORI del CUORE, David Dramm (elektrická gitara, hlas), Peter Machajdík (elektrická gitara, magnetofón), Anna Sedláčková (tanec)
19.6.1994 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Graham Fitkin: Servant; Gavin Bryars: From the National to the Bristol; Carl Vine: Sláčikové kvarteto č. 2; Michael Nyman: Sláčikové kvarteto č. 2 (prvá časť); Kevin Volans: White Man Sleeps (prvá, druhá a piata časť); Steve Martland: Patrol
Účinkujúci: The Smith Quartet: Ian Humphries, Clive Hughes (husle), Nic Pendlebury (viola), Sophie Harris (violončelo)
20.6.1994 o 17.00
VŠMU, Bratislava
Program: Peter Graham: Redun-dance * svetová premiéra; Hugh Davies: Inventio * svetová premiéra; Richard Ayres: No. 15 * svetová premiéra; Peter Machajdík: Intimate Music, Menü för Venü * svetová premiéra; Marek Piaček: ¡Ahora fuera burlas! * svetová premiéra
Účinkujúci: VENI ensemble
20.6.1994 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Richard Ayres: Untitled; Otto Ketting: Het Oponthoud; Darius Milhaud/Louis Andriessen (arr.): La creation du monde op. 81; Misha Mengelberg: Dressoir; Steve Martland: Shoulder to Shoulder
Účinkujúci: Duo Dercksen Dorresteijn: Reijer Dorrestein (trúbka), Jaap Dercksen (klavír); Orkest De Volharding, Jurjen Hempel (dirigent)
21.6.1994 o 20.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Daniel Lentz: wolfMASS
Účinkujúci: Daniel Lentz Group: Daniel Lentz (elektrické dychové nástroje), Jessica Karraker (hlas, keyboard), Richard Dunlap (zvuk)
22.6.1994 o 17.00
Musicsolarium IV
VŠMU, Bratislava
Program: Hugh Davies: Natural Images, Master Domenico's Humpback - Interrupted Tango, Differentials, The Pianoforte; John Cage: Cartridge Music, Branches; Davies' Workshop: Workshop Piece * svetová premiéra
Účinkujúci: Hugh Davies' Workshop: Hugh Davies (ozvučené nástroje a objekty, bicie nástroje, rastlinné objekty), Milan Adamčiak (ozvučené objekty, bicie nástroje, rastlinné objekty), Daniel Matej (ozvučené objekty, bicie nástroje, rastlinné objekty), Marek Piaček (flauta), Róbert Krchniak (hoboj), Ronald Šebesta (klarinet), Nora Škuta (klavír), Peter Zagar (klavír) a ďalší účastníci workshopu H. Daviesa
22.6.1994 o 20.00
Musicsolarium IV
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Jens Brandl, Waldo Riedl: MINI-FAN, Konzertinstallation
Účinkujúci: Jens Brandl, Waldo Riedl (ventilátory, objekty, nástroje)
23.6.1994 o 15.00
zvuková inštalácia
Botanická záhrada
Program: Milan Adamčiak, Hugh Davies: zvuková inštalácia
Účinkujúci: Milan Adamčiak, Hugh Davies (nástroje a obkjekty)
23.6.1994 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Christian Wolff: Snowdrop, Braverman Music, Rukus; John Cage: Four6 (verzia pre troch hráčov a počítač)
Účinkujúci: Ugly Culture: Christopher Clöser (saxofóny), Dirk Mündelein (elektrická gitara), Martin Ingenhütt (elektrický kontrabas)
28.6.1994 o 20.00
Mimoriadny koncert: Musicsolarium IV
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Jon Raskin, Larry Ochs, Bruce Ackley, Steve Adams: Streak; Fred Frith: Song and Dance; Bruce Ackley: Zygomatic Process; Larry Ochs: When the Nation Was Sound; Jon Raskin: Critical Thought; Lindsay Cooper: Can of Worms; Steve Adams: Stiction; John Carter: Colors
Účinkujúci: Rova Saxophone Quartet: Larry Ochs, Bruce Ackley, Jon Raskin, Steve Adams (saxofóny)

1995

8.-17.6.1995
Soirées Satie
Café Grémium, Bratislava
8.6.1995 o 16.30
"Enfantíny"
VŠMU, Bratislava
Program: Erik Satie: Menus propos enfantins (výber), Enfantillages pittoresques, Peccadilles importunes, Športy a hry (výber), Gymnopédie No. 1, Jack-in-the-Box, Valse-Ballet; Claude Debussy: Arabesque No. 1, Clair de lune
Účinkujúci: žiaci bratislavských ZUŠ, Marián Čerba (klaun)
10.6.1995 o 15.00
"Music-City"
České centrum, Bratislava
Program: Erik Satie: Musiques dʼameublement; Marek Piaček: Erik Franzl; Daniel Matej: SATIollagE, Chant Noir; Peter Zagar: The Land of Obyčaje; Ľubomír Burgr: Pre Dášu Veškrnovú, Sašu Mittelbachlerovú a Jozefínu Ondriščákovú
Účinkujúci: Pozsony Sentimental Orchestra, Anton Popovič (dirigent), Pozsony Sentimental Band, Andrej Zmeček (zvuk), Marián Čerba (klaun)
11.6.1995 o 20.00
"... morceaux en forme de poire"
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Erik Satie: Trois Morceaux en forme de poire; Peter Graham: Seatrade; Gilbert Delor: Extraits de poire; Linda Smith: Poire; Christopher Butterfield: Souvenir; Peter Zagar: Une poire supplémentaire; Patrick Morris: Morcel; Vladimír Godár: Emmeleia; Fredéric Inigo: Trois fardeux en mornes histoires; Clarence Barlow: Helmut; Richard Ayres: Private Collection; Hugh Davies: Trois Amorces en Forme de Poireau; Philip Corner: Piece (in the Form) of a Pear; Kevin Jones: "For peace is in the threem of a pair"; James Tenney: Three Pages in the Shape of a Pear; Martin Smolka: Hruškokusy na Satieho; Walter Zimmermann: Ein wenig Grazie [Ritornell 2]; Daniel Matej: I tried them and they were all rotten; Christian Wolff: En plus (Satie) Variations; Marek Piaček: Shaky Pears Remix; Christopher Fox: Paired off; Udo Kasemets: 3/7 dʼun Morceau en Forme de Poire; Michael Blake: a toy; Allison Cameron: 23.; Malcolm Goldstein: a brutal bit of these times; Chris Newman: Skin Itch
Účinkujúci: Viera Doubková (klavír), Nora Škuta (klavír), John Tilbury (klavír)
12.6.1995 o 20.00
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Erik Satie: Morceaux froides, Gymnopédies Nos. 1 - 3, Gnossiens Nos. 1 - 6; Charles Koechlin: Roses au soleil de midi; Federico Mompou: Cants Mágics, Charmes; John Cage: Cheap Imitation
Účinkujúci: Herbert Henck (klavír)
13.6.1995 o 17.00
Kostol na Kalvárii, Bratislava
Program: Erik Satie: Messe des pauvres
Účinkujúci: Marianna Gazdíková (organ), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbormajster)
13.6.1995 o 20.00
VŠMU, Bratislava
Program: Erik Satie: Les Trois Valses distinguées du précieux dégouté, Danses Gothiques
Účinkujúci: Anna Sedláčková (tanec), Nora Škuta (klavír), Marjolijn Sinke (choreografia, tanec), Martin Erdmann (klavír)
14.6.1995 o 17.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Erik Satie: Troisieme Nocturne, Avant-derniéres pensées, Sonneries de la Rose + Croix Nr. 3; Choses vues a droite et a gauche; Howard Skempton: Images (výber), Surface Tension No. 3, The Durham Strike; Virgil Thomson: Sonata No. 4; John Cage: Dream; Nataša Bogojevic: Formes différentes de Sonneries de la Rose + Croix; Fredéric Lagnau: Wind Mosaics; Juraj Beneš: Notturno no. 3; Clarence Barlow: LʼOrchidée dʼArgent/Munich Song
Účinkujúci: VENI ensemble: Nora Škuta (klavír), Peter Zagar (preparovaný klavír), Judita Izsáková (čembalo), Peter Krajniak (husle), Daniel Matej (spev)
14.6.1995 o 20.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Erik Satie: Chanson, Elégie, Les Fleurs, La Diva de lʼ"Empire", Je te veux, LʼOmnibus Automobile, Premier Menuet for piano, Socrate; Lord Berners: Dispute entre le Papillon et le Crapaud; Christopher Hobbs: Prelude No. 1 a lʼEspagne; Howard Skempton: Interlude No. 4, Interlude No. 6, Interlude No. 1; Chris Newman: New French Tune No. 5; Cornelius Cardew: Croppy Boy; John White: Klavírna sonáta č. 53, Klavírna sonáta č. 78; Chritopher Fox: I sing for the Muses and myself; Michael Blake: Second Dance; Michael Finnissy: Vépres; Gerald Barry: Swinging Tripes and Trillibubkins; John Cage: Sonnekus2 for voice
Účinkujúci: Michael Blake (klavír), Beth Griffith (spev)
15.6.1995 o 20.00
VŠMU, Bratislava
Program: Erik Satie: Rêlache, Cinéma
Účinkujúci: Mladí bratislavskí sólisti, VENI ensemble, Jean-Paul Penin (dirigent)
16.6.1995 od 17.05 do 14.41, 17.6.1995
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Erik Satie: Vexations
Účinkujúci: András Wilheim, Martin Smolka, Jaroslav Šťastný, Anton Popovič, Tomáš Boroš, Jaroslava Straková, Viera Doubková, Marek Piaček, Nora Škuta, Peter Zagar (klavír)

1996

13.5.1996 o 19.30
Earth to the Unknown Power
Klarisky, Bratislava
Program: David Hykes: Deserted Temple, Flight of Prayer, Windhorse Riders, True to the Times, Le Souffle du Seigneur
Účinkujúci: David Hykes (spev), Bruno Caillat (bicie nástroje)
17.5.1996 o 19.30
Klub Tatra, Nitra
Program: Chris Cutler, Tim Hodgkinson
Účinkujúci: Chris Cutler (bicie nástroje), Tim Hodgkinson (saxofón, gitara)
18.5.1996 o 10.00
workshop
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Chris Cutler, Tim Hodgkinson
18.5.1996 o 19.30
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Chris Cutler, Tim Hodgkinson
Účinkujúci: Chris Cutler (bicie nástroje), Tim Hodgkinson (saxofón, gitara)
29.5.1996 o 19.30
U klub, Bratislava
Program: Martin Burlas
Účinkujúci: Martin Burlas, Marek Piaček, Peter Zagar
7.6.1996 o 20.00
Bašta Luginsland, Bratislavský hrad
Program: Roscoe Mitchell: 8-8-88; David First: Key Lights in a Palace Balloon; Nils Vigeland: Eleven Pages; "Blue" Gene Tyranny: The Drifter; Anthony Coleman: The Hidden Agenda
Účinkujúci: Joseph Kubera (klavír)
10.6.1996 o 20.00
Divadlo Astorka, Bratislava
Program: Small Ball; Rezonancia dychu; Open the Door; Zo Šariša; Chlad ma má; Miracle of Your Voice; Tic-Tac; Sami meri vari; Z vrátnej doliny; From Bratislava to New York; Tri týždne som nejedla; Závisť zlá; All the Time; J. Ch. si spieva; Now And Forever
Účinkujúci: Ľubomír Burgr, Ingrid Hrubaničová, Jozef Chmel, Laco Kerata, Erika Lásková, Lucia Piussi, Zuzana Piussi, J. Plánovský, V. Turanová, Vlado Zboroň
11.6.1996 o 20.00
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Dezider Lauko: Buffo. Na Šarišskom zámku; Vladimír Bokes: Repríza (podľa J. L. Bellu); Peter Zagar: Čakal som Ťa v Carltone; Marek Piaček: Desirée, Bohatá a šťastná z Engerau; Július Kowalski: Malá suita. Študentom; Ilja Zeljenka: Spomienka * všetky vo svetovej premiére
Účinkujúci: Požoň sentimentál: Ľubomír Burgr (husle), Boris Lenko (akordeón, Petr Michoněk (violončelo), Marek Piaček (flauta), Peter Zagar (klavír)
12.6.1996 o 20.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Richard Ayres: No. 16; Vladimír Godár: Emmeleia; Martin Burlas: Agónia; Galina Ustvoľskaja: Grand Duet
Účinkujúci: Nora Škuta (klavír), Jozef Lupták (violončelo)
14.6.1996 o 20.00
VŠMU, Bratislava
Program: Chris Newman: Fariba B, Six Sick Songs: Touchez, Celtic Lullaby, They remembered - I forgot, Latest French Style, Watchʼem Bend, Airships on My Tit
Účinkujúci: Chris Newman (spev), Peter Zagar (klavír), VENI ensemble, Anton Popovič (dirigent)
18.6.1996 o 20.00
Arvo Pärt. Portrét skladateľa
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Arvo Pärt: Annum per annum, Fratres, Es sang vor langen Jahren, Für Alina, Spiegel im Spiegel, Variationen zur Gesundung von Arinuschka, Pari intervallo, Stabat mater
Účinkujúci: Jana Pastorková (soprán), Petra Noskaiová (mezzosoprán), Jaroslav Březina (tenor), Nora Škuta (klavír), Jozef Lupták (violončelo), Peter Zajíček (husle), Miloš Valent (viola), Peter Kiráľ (violončelo), Ján Vladimír Michalko (organ)

1997

30.5.1997 o 19.00
VŠMU, Bratislava
Program: Nicolas Collins: Charlotte aux Poires, Blind Stamp, Still Lives, Pea Soup, Truth in Clouds
Účinkujúci: Nicolas Collins (elektronika, hlas), VAPORI del CUORE: Erika Lásková (hlas), Marek Piaček (flauta), Ronald Šebesta (klarinet, basklarinet), Peter Krajniak (husle), Peter Šesták (viola), Boris Lenko (akordeón), Peter Zagar (klavír)
1.6.1997 o 19.00
VŠMU, Bratislava
Program: John Cage: Concert for Piano and Voices (simultánne predvedenie skladieb Concert for Piano and Orchestra a Song Books); Ariane Jeßulat: Auf der Bank; Dieter Schnebel: Poem für Finger aus Zeichensprache, Bauernszene, Schau-Stücke, Maulwerke; Andrea Neumann: For legs; Henrik Kairies: Rondo
Účinkujúci: Die Maulwerker
3.6.1997 o 19.00
Slovenská filharmónia, Bratislava
Program: Lois V. Vierk: Blue Jets Red Sprites; Howard Skempton: Small Change, Home and Abroad, Deeply shaded, Something of an occasion, Cakes and ale; Peter Zagar: Dve skladby pre akordeón (I. Prvá, II. Druhá); Ľubomír Burgr: Elevator pre akordeón; Peter Graham: Carceri dʼinvenzione; Marek Piaček: Piękną miałaś twarz (ale już nie masz); Guy Klucevsek: Bandoneons, Basil and Bay Leaves
Účinkujúci: Boris Lenko (akordeón)
4.6.1997 o 18.00
Něžně ke světlu
Synagóga, Šamorín
Program: Irena Havlová, Vojtěch Havel
Účinkujúci: Irena Havlová, Vojtěch Havel (viola da gamba, violončelo, tibetské misky, spev)
5.6.1997 o 19.00
VŠMU, Bratislava
Program: Dieter Schnebel: Pan; Sergei Nevski: Die Musi hat schlaf; John Cage: Ryonaji; Peter Ablinger: Piccolo und Rauschen; Daniel Matej: "Nikabrik" or "Trumpkin"?, MИ-КA; Johannes Fritsch: "Sul G"; Bernhard Lang: Schrift 1; Peter Machajdík: Voda a kameň; Walter Zimmermann: Lied in Wüsten-Vogel-Ton; Nicolas Collins: "The Bride of Devilʼs Music"
Účinkujúci: Natália Pšeničniková (flauty, hlas), Elena Pšeničniková (klavír)
6.6.1997 o 19.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Joëlle Léandre, Pascal Contet: Alors? - non, riens!, Pas de deux; Pascal Contet, Joëlle Léandre: Air célèbre; Eric Gaudibert: Deux ou trois pas dans le gris; Vinko Globokar: Dialog über Luft; Giacinto Scelsi: Mantram; Joëlle Léandre: Blue Butterfly, Taxi, Lyrical for you; Pascal Contet: Un pays, une déchirure; Jacques Rebotier: Deux brèves
Účinkujúci: Joëlle Léandre (kontrabas), Pascal Contet (akordeón)
7.6.1997 o 19.00
VŠMU, Bratislava
Program: Daniel Matej: In the End, Melodies, (Iné) dve spávanky, Believe It or Not; Ervín Kliment: Otvárajte kasíno; Marek Piaček: Jednota a právo, Mladý bratislavský sólista, Smutná krava; Tomáš Boroš: Das Gebet einer Jungfrau; Martin Burlas: Posledné slová; Ľubomír Burgr: Your Good Feeling; Georges Bizet/Peter Zagar: Ária; Peter Zagar: Krajina obyčajov; Hilary Jeffery: Bratislavská apokalypsa; ľudová: La montanara
Účinkujúci: VENI ensemble, Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE, appendix CONSORT
9.6.1997 o 11.00
prednáška
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Jacques Lejeune
9.6.1997 o 18.30
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Jacques Lejeune: Pour entrer et sortir dʼun conte, Sanctus (Messe aux oiseaux), Chorus angelorum te suscipiat, Jʼetais endormie mais mon cœur restait en éveil, Grand galop a pandemonium, Fragments gourmands
Účinkujúci: Jacques Lejeune (elektroakustické nástroje), Daniel Kientzy (saxofóny)
9.6.1997 o 21.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Aurel Stroe: Intrada; Madlen Milicevic: Solo; Anatol Vieru: Pulsions en souffle continu; Calin Ioachimescu: Les éclats de lʼabîme; J. M. Berenguer: Fuego; Oriol Graus: Mas enlla * svetová premiéra; Harris Xanthoudakis: Les visages de la nuit; Costin Mirceanu: Aksax
Účinkujúci: Daniel Kientzy (saxofóny), Reina Portuondo (elektroakustické nástroje)
29.6.1997 o 20.00
Jezuitský kostol, Bratislava
Program: Marek Piaček: Melodies II * svetová premiéra; Louis Andriessen: Symfonie voor losse snaren; Peter Zagar: Apocalypsis Iohannis * svetová premiéra
Účinkujúci: Jana Pastorková (soprán), Lenka Pauliková (mezzosoprán), Camerata Bratislava, Jan Rozehnal (zbormajster), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dirigent)

1998

21.4.1998 o 19.30
Bang on a Can All-Stars
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: David Lang: Cheating, lying, stealing; Julia Wolfe: Believing; Evan Ziporyn: Tsmindao ghmerto; Michael Gordon: I buried Paul; Brian Eno, Wyatt, Davies/Evan Ziporyn: Music for Airports
Účinkujúci: Bang on a Can All-Stars: Maya Beiser (violončelo), Robert Black (basová gitara), Lisa Moore (klavír), Steven Schick (bicie nástroje), Mark Stewart (elektrická gitara), Evan Ziporyn (klarinety a saxofóny)
22.-23.5.1998 o 10.00
semináre
VŠMU, Bratislava
Program: Four Generations
Účinkujúci: Walter Zimmermann
24.5.1998 o 18.00
Four Generations
VŠMU, Bratislava
Program: Walter Zimmermann: Abgeschiedenheit, Parasit/Paraklet, Wüstenwanderung; Morton Feldman: Intermission V., Extensions III; Daniel Seel: Eve; Stefan Wolpe: Waltz
Účinkujúci: Daniel Seel (klavír), Opera Aperta Ensemble: Ronald Šebesta (klarinet), Ivana Pristašová (husle), Ján Džavík (husle), Peter Šesták (viola), Jozef Lupták (violončelo)
31.5.1998 o 18.00
orchidée d’argent – výpary srdca
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Daan Vandewalle (klavír), Upokojenci: Boris Lenko (akordeón), Marek Piaček (flauta, bicie, walkman), Peter Zagar (klavír, syntezátor, CD player), VAPORI del CUORE, tanečná skupina a dato
1.6.1998 o 10.00
seminár
VŠMU, Bratislava
Program: Ives Marathon
Účinkujúci: Daan Vandewalle, Daniela Varínska
2.6.1998 o 18.00
Ives Marathon
VŠMU, Bratislava
Program: Charles Ives: Piano sonata no. 1, Three-page sonata, The anti-abollitionist riots in the 1830s and ʼ40s, Study no. 23, Piano sonata no. 2 "Concord, Mass. 1840-1860"
Účinkujúci: Daniela Varínska, Nora Škuta, Daan Vandewalle (klavír)
5.-6.6.1998 o 10.00
semináre
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Howard Skempton
7.6.1998 o 18.00
Akordeón a klavír
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Howard Skempton: Landscapes and melodies, Chorales, Adaʼs dance, Twin set, Wedding tune, Home and abroad, Axis, Lament, Summer sketches 1 and 2, Merry-go-round, Corsham street, Pendulum, Recessional, Axis 2, Gentle melody, Deeply shaded, Summer waltz, Small change, Under the elder, Craneʼs waltz, Cakes and ale, One for the road, Hornpipe, Something of an occasion, Second suite, Spring waltz
Účinkujúci: John Tilbury (klavír), Howard Skempton (akordeón)
10.6.1998 o 20.00
Bárta a Lapšanský v Stoke
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Richard Strauss: Tak vravel Zarathustra; Jozef Ráž: Človečina; Zdeněk Fibich; Camille Saint-Saëns: Labuť, Koncert pre violončelo a orchester op. 33 (úryvok); Arnold Schönberg (Šesť malých klavírnych kusov (výber); Antonín Dvořák: Rondo; Ján Gruberus: Imitácie č. 6 pre tri hlasy; Marek Piaček: Suita (alla Požoň); Peter Graham: Paríž v daždi; Ľubomír Burgr: Unisono suita (štvorčasťová); Nikolaj Rimskij-Korsakov: Let čmeliaka; Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 5 (úryvok); Martin Hrivňanský: Štúdia č. XVIII/c; Igor Stravinskij: Polka (z Troch ľahkých kusov); Johann Sebastian Bach; Mark Snow: Zabudnuté šanóny; Johannes Brahms: Uhorský tanec č. 7 a dur a č. 1 g mol; Sheryl Crow: Zajtrajšok nikdy nezomiera
Účinkujúci: Jiří Bárta (violončelo), Marián Lapšanský (klavír)
20.6.1998 o 18.00
Agon orchestra
Synagóga, Šamorín
Program: Petr Kofroň: H-R-S
Účinkujúci: Agon orchestra, Petr Kofroň (dirigent)
18.9.1998 o 14.00
seminár o výrobe hudobných nástrojov doma
VŠMU, Bratislava
Program: Self-made home-made are the best
Účinkujúci: Martien Groeneveld
19.9.1998 o 14.00
workshop pre deti
Horský park, Bratislava
Program: Hudba v lese
Účinkujúci: Martien Groeneveld
20.9.1998 o 18.00
Soundscapes
VŠMU, Bratislava
Program: Martien Groeneveld: Sea machine music, Capriccio della luna, BV centraal, Thousand flowering lillies, Nuts and boults music, Midnight special, Finale and surprise act
Účinkujúci: Martien Groeneveld (harfa VW Beetle harp, obrí xylofón, riolofón)
24.9.1998 o 19.30
Opera Aperta Ensemble
VŠMU, Bratislava
Program: Martin Burlas: 13; Howard Skempton: Winter Sunrise, Lullaby, Spadesbourne Suite, Party Piece; Marek Piaček: Recitativo e canzonetta; Charles Ives: Largo; Walter Zimmermann: Ephemer; Peter Zagar: Kvinteto
Účinkujúci: Opera Aperta Ensemble: Ronald Šebesta (klarinet), Ivana Pristašová (husle), Peter Šesták (viola), Jozef Lupták (violončelo), Nora Škuta (klavír), Tibor Nagy a. h. (kontrabas)
22.10.1998 o 19.00
Sabat/Clarke duo
VŠMU, Bratislava
Program: James Tenney: Diaphonic toccata, Chorale; Michael Hynes: The fourteenth way; Morton Feldman: Spring of chosroes; George Antheil: Sonáta č. 1 pre husle a klavír
Účinkujúci: Marc Sabat (husle), Stephen Clarke (klavír)
30.10.1998 o 19.00
"Ten Years After" I
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Marek Piaček: Things go better with Tamagochi * svetová premiéra, Mladý bratislavský sólista; Peter Zagar: Trio, Kvinteto; Martin Burlas: Building a new society, Záznam siedmeho dňa; Daniel Matej: jaune, bleu, rouge, (Dve) uspávanky
Účinkujúci: VENI ensemble, Anton Popovič (dirigent), Roman Laščiak (zvuk)
6.11.1998 o 17.00
"vernissage"
Turčianska galéria, Martin
Program: Daniel Matej: In the End
Účinkujúci: VENI ensemble: Věra Rašková (flauta), Ronald Šebesta (klarinet), Ivana Pristašová (husle), Petr Michoněk (violončelo)
6.11.1998 o 19.00
"Ten Years After" II
Divadlo SNP, Martin
Program: Marek Piaček: Things go better with Tamagochi; Martin Burlas: Building a new society, Záznam siedmeho dňa; Daniel Matej: (Dve) uspávanky; Terry Riley: In C
Účinkujúci: VENI ensemble, Anton Popovič (dirigent), Roman Laščiak (zvuk)
9.12.1998 o 20.00
Chris Newman / VAPORI del CUORE
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Chris Newman: Songs from Janet Smith
Účinkujúci: Chris Newman (spev), VAPORI del CUORE
13.12.1998 o 20.00
Hajóssyová a Lapšanský v Stoke
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Leoš Janáček: Sinfonietta (1. časť); Zdeněk Fibich; Franz Schubert: Malé zastavenie; La Monte Young: Composition 1960 #7; Benjamin Britten; Požoň sentimentál: Nemožná misia, Rodina obludkových; Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester (2. časť, romanca); Eugen Suchoň: Pieseň milému, Pochod Pezinského športového klubu; Bedřich Smetana: Verné milovanie (z opery Predaná nevesta); Antonín Dvořák: Měsíček na nebi hlubokém, Ach, není tu, Dobrú noc, má milá
Účinkujúci: Magdaléna Hajóssyová (soprán), Marián Lapšanský (klavír), Požoň sentimentál, Adrián Rajter (dirigent)

1999

4.6.1999 o 20.00
Symfonické metamorfózy 2000
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Peter Zagar: Jednoduché odpovede na jednoduché otázky. Slávnostná predohra pre orchester; Ľubomír Burgr: Posledný bozk mŕtvemu. Rozlúčka pre bas, klarinet, violu, ženský zbor a orchester; Marek Piaček: Nuntium Magnum. Symfónia so záverečným zborom, ktorý prináša posolstvo
Účinkujúci: Požoň sentimentál (orchester a zbor), Stano Beňačka (bas), Ronald Šebesta (klarinet), Peter Šesták (viola), Adrián Rajter (dirigent)
5.6.1999 o 19.00
Symfonické metamorfózy 2000
VŠMU, Bratislava
Program: Peter Zagar: Jednoduché odpovede na jednoduché otázky. Slávnostná predohra pre orchester; Ľubomír Burgr: Posledný bozk mŕtvemu. Rozlúčka pre bas, klarinet, violu, ženský zbor a orchester; Marek Piaček: Nuntium Magnum. Symfónia so záverečným zborom, ktorý prináša posolstvo
Účinkujúci: Požoň sentimentál (orchester a zbor), Stano Beňačka (bas), Ronald Šebesta (klarinet), Peter Šesták (viola), Adrián Rajter (dirigent)
8.6.1999 o 19.00
Mirbachov palác, Bratislava
Program: Laurence Crane: Second Favourite Chord, Jurgen Hip, Sparling; Philip Corner: Concert, Gamelan Lyra; Cornelius Cardew: Piece for Stella, Octet ʼ61; Michael Parsons: Apartment House Suite No. 2; Hugh Shrapnel: Chamber Music 1; Christopher Fox: Chant suspendu; Daniel Goode: Eine kleine Gamelan Music
Účinkujúci: Apartment House: Sarah Walker (klavír), Andrew Sparling (klarinet), Alan Thomas (gitara, elektrická gitara, syntezátor), Anton Lukoszevieze (violončelo, rádio)
9.6.1999 o 19.00
Mirbachov palác, Bratislava
Program: Mark R. Taylor: For Marc Hulson IV & V, Appenato; Michael Finnissy: Unsere Afrikareise; Michael Parsons: Two Canons; Richard Emsley: for piano 2; Laurence Crane: Kierkegaard His Walk around Copenhagen, Birthday Piece for Michael Finnissy; Christopher Fox: You, Us, Me (Habanera), Llik.relliK
Účinkujúci: Ian Pace (klavír)
11.-12.6.1999
semináre
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Zygmunt Krauze
13.6.1999 o 18.00
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Simeon ten Holt: Soloduiveldans; Zygmunt Krauze: Klavírne kvinteto, Quatuor pour la naissance, Music Box Waltz, "Aus aller Welt stammende", Voices for ensemble, Terra incognita; Louis Andriessen: Melodie; Tomasz Sikorski: Diafónia; Daniel Matej: (When Iʼm) Fifty (for) piano
Účinkujúci: Opera Aperta Ensemble, VENI ensemble, Komorní sólisti Bratislava, Zygmunt Krauze (klavír), Anton Popovič (dirigent), Daniel Matej (dirigent)
17.-18.6.1999
semináre
VŠMU, Bratislava
Účinkujúci: Louis Andriessen, Martijn Padding
18.6.1999 o 19.00
VŠMU, Bratislava
Program: Louis Andriessen: Symfonie voor losse snaren, Workerʼs Union
Účinkujúci: VENI ensemble, Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dirigent)
24.6.1999 o 19.00
premietanie filmov
VŠMU, Bratislava
Program: "M is for Man, Music and Mozart". Hudba Louis Andriessen, spev Astrid Seriese, hrá Orkest de Volharding, choreografia Ben Craft. "Letters, Riddles and Writs". Hudba Michael Nyman, hrá Michael Nyman Band
29.10.1999 o 19.00
Pieces for VENI
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Christian Wolff: Bratislava; Allison Cameron: Rainsnout; Tomáš Boroš: Anava; Richard Ayres: No. 15; Daniel Matej: Lake love, not art! (Lucy's Diamonds Are Forever)
Účinkujúci: Jana Pastorková (soprán), VENI ensemble, Anton Popovič (dirigent)
30.10.1999 o 19.00
Tri doby ticha
Moyzesova sieň, Bratislava
Program: Arvo Pärt: Fratres, Variationen zur Gesundung von Arinuschka, Für Aline; Peter Groll: Solo Cello * svetová premiéra, Klavírne kvinteto * svetová premiéra; Igor Stravinskij: Duo concertant, Chansson russe
Účinkujúci: Ivana Pristašová (husle), Branislav Černakovič (husle), Peter Šesták (viola), Jozef Lupták (violončelo), Ivan Šiller (klavír)
13.11.1999 o 18.00
Standard Refrains
VŠMU, Bratislava
Program: Standard Refrains, kolektívna kompozícia s použitím úryvkov hudby Clarencea Barlowa, Daniela Mateja, Haralda Münza, Marka Piačeka, džezových a rockových štandardov a i.
Účinkujúci: Beth Griffith (spev), Miki Škuta (klavír), VAPORI del CUORE: Ľubomír Burgr (husle, elektrická gitara), Martin Burlas (elektrická gitara, drum machine, syntezátor), DJ Ghalagha (gramofóny), Daniel Matej (elektrický klavír, objekty, hlas, CD prehrávač), Petr Michoněk (violončelo, objekty), Marek Piaček (flauta, walkman, objekty, hlas)
15.12.1999 o 19.00
The Satie Connection
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Cor Fuhler: Des poissons et des etoiles; Christopher Hobbs: Après Satie: Lʼauteur se retire; Geert van Keulen: Melange sableux; Maarten Altena: Quatre melodies et un intermede; Alison Isadora: Dancing on Hot Coals; Martijn Padding: Manifest simple pour une écriture linéaire; Gilius van Bergeijk: Mort de Satie; Cor Fuhler/Erik Satie: Cinéma
Účinkujúci: The Maarten Altena Ensemble

2000

8.6.2000 o 19.00
Cello
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Jevgenij Iršai: Sonata-corta, ...Convergence I; Christian Wolff: Cello Suite Variation, ...Convergence II; Ľubomír Burgr: From Any Bars, ...Convergence III; Hilary Jeffery: Datastream, ...Convergence IV; Peter Zagar: Introdukcia a prelúdium (Jozefovi Luptákovi), ...Convergence (the last one); Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur pre violončelo sólo BWV 1007
Účinkujúci: Jozef Lupták (violončelo), Roman Laščiak CD prehrávač
9.6.2000 o 19.00
Offertorium
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Johann Sebastian Bach: Ricercar a 6 z Hudobnej obete BWV 1079; Marc Sabat: John Jenkins, hudba pre klávesy a šesť nástrojov; Michael Blake: (Lower) String Quartet and Electric Guitar; Frédéric Lagnau: Dʼautres yeux sur la même chose; Martin Burlas: Offertorium; Daniel Matej: Dying Old (offertorium)
Účinkujúci: Musica Aeterna: Peter Zajíček (husle), Martina Bernášková (flauta), Ján Gréner (viola), Peter Krivda (viola da gamba); Juraj Kováč (violončelo), Ján Krigovský (kontrabas), Marica Dobiášová (spinet), Karol Kompas (elektrická gitara, a. h.), Marian Lejava (dirigent)
10.6.2000 o 10.00
Okrúhly stôl "Bach - 250 Years After"
VŠMU, Bratislava
10.6.2000 o 17.00
Baletti per pianoforte
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Johann Sebastian Bach: Francúzska suita č. 1 d mol, Francúzska suita č. 3 h mol; Frédéric Lagnau: To niente (un silence de mouche); Boris Gecelev: Souvenir de sarabande; Kevin Jones: The Spirit of Bach surveys the haunts of his ancestors; Roman Berger: Semplice (skladba pre klavír nadväzujúca na Francúzsku suitu in h); Bach-Beethoven-(Iršai?) Transkripcia
Účinkujúci: Jevgenij Iršai (klavír)
10.6.2000 o 19.00
Plugged 1. Transcriptions
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Marek Piaček: Air Force pre mg pás, Kindermusikverein; Klaus Lang: Wenn wir in höchsten Nöthen seyn; Ľubomír Burgr: Short Bach (à la PS), Short Bach II (à la PS); Martin Smolka: Drahý Šebesto; Frédéric Inigo: Anna Magdalena and the Book ~ Makers, No More Water in the Moony Organs; Peter Ablinger: Wir Christenleut; Jevgenij Iršai: Turbulencia č. 1; Daniel Matej: 4 CHORALS (on SDFE) (for Conlon Nancarrow), Bargain Happiness
Účinkujúci: Požoň sentimentál: Marek Piaček (flauta), Ľubomír Burgr (husle), Boris Lenko (akordeón), Tomáš Boroš (klavír, a. h.), Martin Burlas (rozprávač, a. h.), Daniel Matej (spev, a. h.)
11.6.2000 o 18.00
B-A-C-H. Preludes and Fugues
Hudobná sieň Bratislavského hradu
Program: Johann Sebastian Bach: Wenn wir in höchsten Noten sein BWV 641, Prelúdium a fúga h mol BWV 544, Preúdium a fúga C dur BWV 547, Prelúdium a fúga D dur BWV 532; Daniel Matej: Wenn wir in höchsten Noten sein (chorálová predohra pre organ), Wenn wir in höchsten Noten sein (chorálová predohra pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír); Jevgenij Iršai: BACH/-ACH/-CH/CHA/CHAOS; Walter Zimmermann: Lokale Musik, T3.3 "Koiper" oder "Die Menschen mit den Steinen Wiederversöhnen"; Christophger Fox: Rules and Irregularity; Tomáš Boroš: B-A-C-H pre klarinet, husle, violu, violončelo a klavír; Christopher Butterfield: Praeludium e fantasia sul B-A-C-H; Ján Vladimír Michalk: Interlúdium; Hauke Harder: Bryndzové halušky; Peter Ablinger: B-A-C-H pre klávesový nástroj, violu a basklarinet; Gilbert Delor: Jeu dʼOrgue; Martin Arnold: B.Org
Účinkujúci: Opera Aperta Ensemble: Ronald Šebesta (klarinet), Ivana Pristašová-Zaugg (husle), Peter Šesták (viola), Jozef Lupták (violončelo), Nora Škuta (klavír), Ján Vladimír Michalko, Zuzana Ferjenčíková, Klára Viteková (organ, a. h.)
12.6.2000 o 18.00
Plugged 2
Slovenský rozhlas, Bratislava
Program: Johann Sebastian Bach: Dobre temperovaný klavír, I. diel (výber); Miroslav Bázlik: Spektrá pre mg. pás. Metamorfózy a komentáre k I. dielu Temperovaného klavíra J. S. Bacha
Účinkujúci: Miroslav Bázlik (klavír), Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu
8.11.2000 o 19.00
Old Masterʼs Voice
VŠMU, Bratislava
Program: Johann Sebastian Bach/Anton Webern: Fuga (ricercata) a 6 voci; Peter Zagar: Air Pollution; Daniel Matej: Air Condition; Marek Piaček: Air Force, MAE Prelude (podľa prvej časti Partity E dur pre husle BWV 1006); Marian Lejava: Eine kleine Suite podľa Eine kleine Gigue (výber), Aria; J. S. Bach/Rudolf Pepucha: "Zub času" (3-hlasná Sinfonia f mol); Boško Milakovič: Prelúdium (podľa Prelúdia c mol BWV 934); J. S. Bach/Vladimír Bokes: Prelúdium h mol BWV 869; Wolfgang Amadeus Mozart/Marian Lejava: Praeludium "Number 574" (podľa Eine kleine Gigue KV 547)
Účinkujúci: Symfonický orchester VŠMU, Marian Lejava (dirigent)
9.11.2000 o 19.00
Plugged 3 [Bachlets]
VŠMU, Bratislava
Program: John Oswald: Bachlets; John Oswald/VAPORI del CUORE: Improvisations
Účinkujúci: John Oswald (CD prehrávač, elektronika, altsaxofón), VAPORI del CUORE: Marek Piaček (flauta, elektronika), Ronald Šebesta (klarinet, basklarinet), Ľubomír Burgr (husle), Peter Zagar (klavír), Martin Burlas (syntezátor), Daniel Matej (CD prehrávač, gramofón, elektronika, objekty), Peter Krajniak (husle, a. h.), Zuzana Ďurčeková (violončelo, a. h.), Roman Laščiak (zvuk)
10.11.2000 o 10.00
seminár
VŠMU, Bratislava
Program: Ground-Zero / Plunderphonia
Účinkujúci: Otomo Yoshihide, John Oswald, Peter Zagar (preklad)
10.11.2000 o 19.00
Plugged 4 [Flutter on JSB]
VŠMU, Bratislava
Program: Otomo Yoshihide: Flutter on JSB I, II; Otomo Yoshihide/VAPORI del CUORE: Improvisations
Účinkujúci: Otomo Yoshihide (CD prehrávač, gramofón, elektronika, elektrická gitara), VAPORI del CUORE: Marek Piaček (flauta, elektronika), Ronald Šebesta (klarinet, basklarinet), Ľubomír Burgr (husle), Peter Zagar (klavír), Martin Burlas (syntezátor), Daniel Matej (CD prehrávač, gramofón, elektronika, objekty), John Oswald (altsaxofón, a. h.), Roman Laščiak (zvuk)
11.11.2000 o 19.00
Plugged 5 [Insomnia]
VŠMU, Bratislava
Program: Marián Varga/VAPORI del CUORE: Insomnia/Improvisations
Účinkujúci: Marián Varga (klavír, syntezátor), VAPORI del CUORE: Marek Piaček (flauta, elektronika), Ľubomír Burgr (husle), Peter Zagar (syntezátor), Martin Burlas (syntezátor), Daniel Matej (CD prehrávač, gramofón, elektronika, objekty), Otomo Yoshihide (CD prehrávač, gramofón, elektronika, elektrická gitara, a. h.), Roman Laščiak (zvuk)

2001

16.11.2001 o 14.00
prednáška
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Improvisations
Účinkujúci: Günter Müller (bicie nástroje)
16.11.2001 o 18.00
"point zero"
Divadlo Stoka, Bratislava
Účinkujúci: Günter Müller (bicie nástroje), VAPORI del CUORE: Marek Piaček (flauta, objekty), Ronald Šebesta (klarinety), Ľubomír Burgr (husle), Peter Zagar (klavír), Martin Burlas (klávesy), Daniel Matej (klávesy, CD prehrávač, gramofóny, objekty), Roman Laščiak (zvuk)
14.12.2001 o 20.00
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Marek Piaček, Egon Bondy, Elena Kmeťová: Posledný let. Opera - dvanásť pohľadov na M. R. Š. * svetová premiéra
Účinkujúci: Stanislav Beňačka (bas), František Kovár (rozprávač), Júlia Horváthová (hlas), Monika Čertezni, Peter Jaško (tanec), Voci festose, Martin Majkút (dirigent), Požoň sentimentál
15.12.2001 o 20.00
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Daniel Matej, Zuzana Piussi, Ľubomír Burgr: John King. Ballad opera * svetová premiéra
Účinkujúci: Helga Varga Bach (soprán), Peter Kollár (barytón), Stanislav Beňačka (bas), Zuzana Piussi (mono- a dialógy, tanec), Ľubomír Burgr (komentár, dialógy), Ronald Šebesta (klarinety), Ľubomír Horák (trombón), Monika Čertezni, Peter Jaško, Marek Kraviar (tanec), Voci festose, Martin Majkút (zbormajster), VENI ensemble, VENI string players, Marian Lejava (dirigent)
16.12.2001 o 20.00
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Martin Burlas/Ludwig Wittgenstein: Údel. Prvá masochistická opera; Ľubomír Burgr: Smrť v kuchyni. Prvá bulímystická opera
Účinkujúci: Stanislav Beňačka (bas), Adriana Kučerová / Lenka Brázdilíková (soprán), Ladislav Kerata (tenor, tanec), Zuzana Piussi (spev, tanec), Vladimír Zboroň (monológ), Dušan Vicen (tanec, dialógy), orchester Združenia pre súčasnú operu, Adrián Rajter (dirigent)

2002

1.12.2002 o 14.00
prednáška a kompozičný seminár
A4 - nultý priestor, Bratislava
Program: Ir/Rational Music Now: Biological Metaphor, Sci-Fi, and the Radical Imperative
Účinkujúci: Elliott Sharp
2.12.2002 o 19.00
A4 - nultý priestor, Bratislava
Program: Elliott Sharp: Syndakit * slovenská premiéra, Tectonics * slovenská premiéra, Sharp Matters * svetová premiéra
Účinkujúci: Elliott Sharp (osemstrunová gitara, basová gitara, basklarinet, elektronika), VAPORI del CUORE
3.12.2002 o 19.00
Bratislavské Kyrie / Bratislavská Sútra
A4 - nultý priestor, Bratislava
Program: Ľubomír Burgr: Perfect Job; Boris Lenko: Peter a Marek; Peter Zagar: Bratislavské Kyrie; Marek Piaček: Bratislavská Sutra * všetky vo svetovej premiére
Účinkujúci: Požoň sentimentál: Marek Piaček (flauta), Ľubomír Burgr (husle), Boris Lenko (akordeón), Peter Zagar (klavír), Jozef Piaček, Richard Stanke (rozprávači, a. h.)
5.12.2002 o 19.00
Zábava až do smrti
Štúdio 12, Bratislava
Program: Juliet Palmer: miasma veni mix; Martin Burlas: Zábava až do smrti; Boško Milakovič: Losing My Religion (Sextet); Ľubomír Burgr: Výkrik do tmy; Marian Lejava: VENI'S MARCHING ON; Christopher Fox: Inner/Strangers in Our Midst * všetky v slovenskej premiére
Účinkujúci: VENI ensemble, Marian Lejava (dirigent)
6.12.2002 o 20.00
Mikuláš v Stoke: Piaty triumf ničotnosti (Piaty koncert cyklu "Lapšanský v Stoke")
Divadlo Stoka, Bratislava
Program: Požoň sentimentál: Najväčšie údery: Vltava, Priečelia, Stvorenie, Hudba, Model, Vesmírom, Klavírny koncert, Valčík, Granada, Finále
Účinkujúci: Peter Mikuláš (bas), Marián Lapšanský (klavír), Stanislav Beňačka (bas), Požoň sentimentál
13.12.2002 o 19.00
Okrúhly stôl "13" s hudbou (na pozvánky)
Reštaurácia Prašná bašta, Bratislava
Účinkujúci: Opera Aperta Ensemble, Požoň sentimentál

2003

19.11.2003 o 19.00
Kanadská hudba: Komorous a iní
Štúdio 12, Bratislava
Program: Rudolf Komorous: Like that Drake; Hermione Dreaming; Christopher Butterfield: Praeludium e fantasia sul B-A-C-H; Martin Arnold: B. Org [inegale]; Owen Underhill: 2 Songs Without Words * slovenská premiéra
Účinkujúci: Opera Aperta Ensemble, VENI ensemble, Marian Lejava (dirigent)
20.11.2003 o 19.00
Jednoduchosť, politika a nonsens
Štúdio 12, Bratislava
Program: Christopher Butterflied: For Lisa, 3 piesne; Kurt Schwitters: Ursonate
Účinkujúci: Christopher Butterfield (hlas, klavír)
22.11.2003 o 18.00
tEóRia OtraSu
Štúdio 12, Bratislava
Program: transPOPzície - intermediálny wrestling; Nosferatu, hudba k projekcii filmu
Účinkujúci: tEóRia OtraSu: Julo Fujak (polopreparovaný klavír, sláčikový cimbal a i.), Jan Kavan (violončelo), Peter Šimánsky (gitara a sample), Lucia Vadelová (spev), Martin Kalinka (elektrický kontrabas)
22.11.2003 o 20.00
"Požoň Minimal"
Štúdio 12, Bratislava
Program: Dezider Lauko: Buffo. Na šarišskom zámku; Marek Piaček: Suita na spôsob Požoňu, Otcove slová; Boris Lenko: My tu a tí druhí; Ľubomír Burgr: To-ma-to, Nie sen; Igor Stravinskij: Valse de fleurs; Ján Boleslav Kladivo: Život; Christopher Fox: Serious Reduction * svetová premiéra, Genuine Fake * svetová premiéra; Marian Lejava: "preßburger thriller" * svetová premiéra; Peter Zagar: Valčík na rozlúčku
Účinkujúci: Požoň sentimentál: Ľubomír Burgr (husle), Boris Lenko (akordeón), Marek Piaček (flauta), Peter Zagar (klavír)
23.11.2003 o 19.00
Štúdio 12, Bratislava
Program: Martin Smolka: Euforium; Michal Nejtek: Music for 18 Strings; Petr Kofroň: Alfa a Kentaurus; Marko Ivanović: Šialencova ranná suita; Ivan Acher: Tance sv. Víta č. 7, 8, 9, 10
Účinkujúci: Agon orchestra, Petr Kofroň (dirigent)
28.11.2003 o 19.00
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: Broken Electronics at Use
Účinkujúci: Norbert Möslang
29.11.2003 o 19.00
Alpine Songs 3
Štúdio 12, Bratislava
Účinkujúci: Norbert Möslang (upravená bežná elektronika), VAPORI del CUORE

2004

25.10.2004 o 20.00
Meredith Monk v Bratislave
Astorka Korzo ʼ90, Bratislava
Program: Meredith Monk: Songs from the Hill, Light Songs, Volcano Songs, Facing North (výber); Gotham Lullaby, Madwomanʼs Vision, Choosing Companions
Účinkujúci: Meredith Monk, Theo Bleckman
8.11.2004
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: skladateľský workshop
10.11.2004 o 19.00
Themes and Variations
Štúdio 12, Bratislava
Účinkujúci: Jon Rose (husle, ozvučené tenorové husle), VAPORI del CUORE: Marek Piaček (flauta, elektronika), Ronald Šebesta (klarinet, basový klarinet), Martin Burlas (syntezátor), Peter Zagar (klavír), Daniel Matej (gramofón, CD prehrávač, elektronika, objekty), Roman Laščiak (zvuk)
11.11.2004 o 19.00
Štúdio 12, Bratislava
Program: La Monte Young: Composition 1960 # 7; Jon Rose: Charlie’s Whiskers (Palindromes for Charles Ives) * svetová premiéra; Charles Ives: Nezodpovedaná otázka (revidovaná verzia pre sólovú trúbku a orchester)
Účinkujúci: Hollis Taylor (husle), Jon Rose (píla, interaktívny sláčik, Kaoss pad), VENI ensemble, Komorní sólisti Bratislava, Marian Lejava (dirigent)
22.11.2004
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: interpretačný workshop
22.11.2004 o 19.00
130 Years After [1]
Štúdio 12, Bratislava
Program: Charles Ives: 114 piesní (výber); Arnold Schönberg: Komorná symfónia č. 1, op. 9
Účinkujúci: Gerrie de Vries (mezzosoprán), Ivan Šiller (klavír), Opera Aperta Ensemble
23.11.2004
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: interpretačný workshop
23.11.2004 o 19.00
130 Years After [2]
Štúdio 12, Bratislava
Program: Arnold Schönberg: Pierrot lunaire, op. 21; Charles Ives: Trio
Účinkujúci: Nao Higano (Sprechstimme), Opera Aperta Ensemble, Marian Lejava (dirigent)
24.11.2004 o 19.00
Štúdio 12, Bratislava
Program: Miroslav Pudlák: Aria; Marek Kopelent: Canto Espansivo; Charles Ives: Largo; Hanuš Bartoň: Oáza; Henryk Mikolaj Górecki: Recitatívy a arióza „Lerchenmusik II“ op. 53
Účinkujúci: Ensemble MoEns, Miroslav Pudlák (syntezátor, dirigent)
26.11.2004
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: skladateľský workshop
26.11.2004 o 19.00
Tone Roads I
Štúdio 12, Bratislava
Program: Charles Ives: Three-Page Sonata; Arnold Schönberg: Sechs kleine Klavierstücke, op. 19, Fünf Klavierstücke, op. 23; Boudewijn Buckinx: Three-Penny Sonata, Forensic Waltz; Fred Frith: One Page for DAAN; Tomáš Boroš: Var X. (Ein kleines Stück für Klavier; Christian Wolff: 3 (or 4) systems; Juliet Palmer: Clip; Hauke Harder: Like Bells, Painted Bells; Michael Blake: Their Souls Go Waltzing on; Marian Lejava: Fragment (of a gently flowing movement); Daniel Matej: A Set of Five Pick-outs; Boško Milakovič: Volumes; Peter Graham: Three-Page Prelude (A potrait of Ives); Klaus Ager: Drei kleine Klavierstücke; Maria de Alvear: 2 Minutes to Stop Your Mind and Feel Your Deep Inner Goodness; Martin Smolka: Ives Met Schönberg on the rue Krčméryho; DJ Wolf: Across the Pond; Peter Ablinger: 6 Linien; Alvin Curran: Arnold Meets Steve at the Five Spot; Christopher Fox: Boat Song; Jevgenij Iršai: Variácia 22; Marek Piaček: Ragtime; Ernstalbrecht Stiebler: Hommage a Schönberg II; Clarence Barlow: 3:4:5; Juraj Beneš: Notturno No. 8 * svetová premiéra
Účinkujúci: Daan Vandewalle (klavír)
27.11.2004
sympózium
VŠMU, Bratislava
Program: skladateľské sympózium
27.11.2004 o 19.00
Tone Roads II
Štúdio 12, Bratislava
Program: Daniel Matej: P@GES [from] CH@RNOLDS; Daan Vandewalle, VAPORI del CUORE: Variations on P@GES [from] CH@RNOLDS * svetová premiéra
Účinkujúci: Daan Vandewalle (klavír), VAPORI del CUORE: Marek Piaček (flauta, elektronika), Ronald Šebesta (klarinet, basový klarinet), Ľubomír Burgr (husle), Peter Zagar (syntezátor), Daniel Matej (gramofón, CD prehrávače, elektronika, objekty), Roman Laščiak (zvuk)
28.11.2004
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: interpretačný workshop
29.11.2004
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: interpretačný workshop

2005

13.10.2005 o 19.00
Štúdio 12, Bratislava
Program: Philip Glass: Sláčikové kvarteto č. 2 (Company); Terry Riley: Salome Dances for Peace, Part 2 - Ecstasy; Steve Reich: Cello Counterpoint; John Adams: Shaker Loops
Účinkujúci: Promile String Ensemble, Marian Lejava (dirigent)
14.10.2005 o 16.00
workshop
VŠMU, Bratislava
Program: interpretačný workshop
Účinkujúci: Hilary Jeffery
14.10.2005 o 19.00
Štúdio 12, Bratislava
Program: Daniel Matej: Tanec (nezahrávajte sa s ohňom) * svetová premiéra, CAVE songs [re]mixed; Ivan Parík: Hudba k vernisáži II; Rudolf Pepucha: In memoriam I. Parík * svetová premiéra; Miroslav Bázlik: Faustovo vykúpenie * svetová premiéra; Ján Boleslav Kladivo: Ranný oddych (Ionizácia); Martin Burlas: Žiarenie * svetová premiéra; Rudolf Pepucha: The End
Účinkujúci: Experimentálne štúdio SRo, Juraj Ďuriš (umelecký vedúci), Roman Laščiak (zvuk), Ján Boleslav Kladivo (video, laptop), Ján Šicko, Gejza Dezorz (video), Monika Štreitová (flauta), Majuko Kida (klavír), Ronald Šebesta (klarinet)

Večery novej hudby - archív podujatí

Menu