Výzva na zasielanie skladieb: ISCM World New Music Days 2023 – Južná Afrika

Milí skladatelia,

radi by sme vás informovali o aktuálnej výzve na zasielanie skladieb pre medzinárodný festival ISCM World New Music Days 2023, ktorý sa uskutoční 24 .11. – 3. 12. 2023 v Južnej Afrike.

V tohtoročnej výzve sa opäť spojili Slovenská sekcia ISCM a Hudobné centrum ako pridružený člen ISCM a do festivalového Call for scores môžeme spoločne zaslať až 12 skladieb.

Organizátori v Južnej Afrike si zo zaslaných skladieb vyberú minimálne 2 (1 za každého člena) na uvedenie počas festivalu ISCM World New Music Days 2023. Skladatelia spravidla na základe predošlej praxe dostanú pozvanie na festival a bude im zabezpečené ubytovanie na 3-4 dni.

Všetky informácie o výzve a kategóriách nájdete tu:

https://www.newmusicsa.org.za/wnmd-call-for-works.html


Svoje skladby, ktoré zodpovedajú požiadavkám výzvy, zašlite do 12. marca 2023 o 23:59 na e-mailovú adresu iscm.slovak@gmail.com vo formáte .pdf (notový zápis / partitúra) spolu s označením kategórie.

Jeden skladateľ = jedna zaslaná skladba.


Dôležité termíny:

do 12. marca 2023 – zaslanie skladby na adresu iscm.slovak@gmail.com
do 19. marca 2023 – oznámenie vybraných skladieb za obe slovenské sekcie
TBA 2023 – oznámenie vybraných skladieb pre festival 2023

V prípade otázok sa prosím obráťte na koordinátora výzvy:

Mgr. art. Juraj Beráts, PhD.
ISCM – Slovenská sekcia
iscm.slovak@gmail.com
0948 531 744

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2023 v Južnej Afrike podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu