VENI ensemble vystúpi v Paríži!

2. december 2022, 17:00

Bibliothèque Pérec

Université Gustave Eiffel, Paríž, Francúzsko

V Paríži vystúpi slovenský súbor VENI ensemble, ktorý je od začiatku svojej existencie viac platformou, na ktorej sa rodia zaujímavé hudobné koncepty a projekty, než klasickým ansámblom s deľbou práce medzi tými, ktorí komponujú, a tými, ktorí hrajú. Do Paríža prichádza s jedným zo svojich „malých“ programov, v päť člennom obsadení. 

VENI ensemble sa predstaví v zložení: Ronald Šebesta (klarinet), Eva Šušková (spev)  Štefan Szabó (elektrická gitara), Milan Osadský (akordeón) a samozrejme Daniel Matej (laptop, elektrosluch) ako umelecký vedúci.

Na koncerte zaznejú tri sólové inštrumentálne skladby, jedna skladba pre hlas sólo v kombinácii s elektronikou (s miernou prevahou hlasov „ex machina“), jedno vokálne-inštrumentálne kvarteto vytvorené na objednávku festivalu Expozice nové hudby v Brne a jedno kvinteto, ktorého vznik je do značnej miery podmienený daným okamihom; to znamená, že sa vždy novo vytvára čiastočným (do) komponovaním v reálnom čase, ako reakcia na témy, ktoré predtým zaznejú v elektronickej stope.

Hoci šesť prezentovaných skladieb, ktoré majú konkrétneho autora s konkrétnou poetikou a konkrétnym dátumom vzniku, predstavuje na prvý pohľad veľmi rozdielne svety a umelecké koncepcie (dve z nich sú zachytené v netradičnej notácii ako otvorené diela, zatiaľ čo zvyšné štyri predstavujú klasické partitúry), spôsob, akým sú začlenené do programu koncertu, z nich vytvára akúsi suitu s vyváženými proporciami a parametrami kontrastu, podobnosti či nadväznosti…, pričom veľmi dôležitým stmeľujúcim prvkom sú aj štyri krátke elektronické „ritornely“ pochádzajúce z Matejových „jaskynných piesní“, ktoré sú vpletené medzi päticou inštrumentálnych vstupov.

Koncert podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu