Slovenská hudba na Novom Zélande

Vážení skladatelia a skladateľky,

zo zaslaných skladieb na festival ISCM World New Music Days 2022 na Novom Zélande si organizátori vybrali tieto:

Za Slovenskú sekciu ISCM:
Daniel Matej: Stormy

Za Hudobné centrum:
Samuel Hvozdík: TORUS

Všetkým skladateľom a skladateľkám ďakujeme za ich účasť v call for scores a prajeme veľa úspechov pri ďalšej tvorbe.

Vybraným skladateľom gratulujeme!

Z dôvodu pandemickej situácie sa organizátori tohto ročníka rozhodli festival ISCM World New Music Days 2022 na Novom Zélande presunúť z plánovaného termínu (jar 2020) na posledný augustový týždeň 2022. Z toho dôvodu sa organizátori rozhodli niektoré skladby na festival nezeradiť.

Na Novom Zélande tak zaznie iba skladba Daniela Mateja.

26. august 2022, 20:00 “Kēkēao” School of Music Theatre, 6 Symonds St, University of Auckland v podaní týchto interpreta Marka Menziesa.

Za slovenskú sekciu ISCM sa valného zhromaždenia v dňoch 24. – 27. augusta 2022 zúčastní delegát Juraj Beráts.

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2022 na Novom Zélande podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pozrite si záznam z koncertu, na ktorom bola uvedená skladba Daniela Mateja Stormy.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu