Skladby nominované na ISCM World New Music Days 2023

Hudobné centrum a Slovenská sekcia ISCM vybrali spomedzi 35 prihlásených diel 12 skladieb (dodaných do 12. 3. 2023), ktoré budú zaslané ako nominácie na festival ISCM World New Music Days 2023 (Svetové dni novej hudby ISCM), ktorý sa uskutoční v termíne 24 .11. – 3. 12. 2023 v Južnej Afrike. Garantované je zaradenie minimálne dvoch diel spomedzi zaslaných nominácií, o definitívnom výbere rozhodne programová komisia festivalu.

Hudobné centrum:

Ivan Buffa: Fresco
Iris Szeghy: Offertorium
Patrik Kako: .funktionslust : sub
Martina Kachlová: 3 SPACES
Michael Blazek: FOMO
Lucia Chuťková: Metro 90

ISCM – Slovenská sekcia

Peter Javorka: Anno Tenebris
Robert Kolář: Abstractions for clarinet and piano
Oľga Kroupová: Rorate caeli
Adrián Demoč: Súzvuk a chvenie
Michal Paľko: DUVAJ
Lenka Novosedlíková: Odberom takého prúdu sa poškodzuje zdroj

Zloženie výberovej komisie: Eugen Prochác, Marian Lejava, Matej Sloboda

Organizáciu výzvy pre zasielanie a výber skladieb pre festival ISCM World New Music Days 2023 podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu