Rok 2023 v znamení rozvoja

V roku 2023 sme sa ako tím zaviazali k neustálemu vzdelávaniu a rozvoju. Máme za sebou úspešné absolvovanie 8 dní (64 hodín) intenzívnych školení, ktoré pokrývali širokú paletu dôležitých tém a zručností, ktoré využijeme v každodennej práci.

Naše cesty vzdelávania prebiehali v školiacom centre FBE v Bratislave. Tu sme mali príležitosť sa zúčastniť na školeniach od skúsených lektorov, ktorí nám poskytli cenné vedomosti a praktické skúsenosti.

Najprv sme sa venovali leadershipu, kde sme absolvovali školenie „Leadership I“ od 21. do 22. septembra a následne „Leadership III“ od 22. do 23. novembra pod vedením Rebeky Trepačovej. Tieto školenia nám poskytli hlbší vhľad do efektívneho vedenia tímu a rozvoja líderských schopností.

29. novembra sme sa zúčastnili jednodňového školenia „Myšlienkové mapy“ pod vedením Natálie Kušnierikovej. Témou bolo efektívne organizovanie a vizualizácia našich myšlienok a nápadov

Na začiatku decembra sme pokračovali školením „Prezentačné zručnosti“ (4. – 5. decembra), kde nás Ivana Kmeťová previedla cez techniky a stratégie na vytváranie a prezentovanie presvedčivých a zapamätateľných prezentácií.

Na záver sme si posilnili našu asertivitu na školení vedenom Rebekou Trepačovou od 7. do 8. decembra, kde sme sa učili, ako efektívne komunikovať a presadzovať naše názory s rešpektom k ostatným.

Tieto školenia boli zásadné pre rozvoj našich osobných aj profesionálnych zručností. Výstupy z týchto kurzov sme integrovali do našej práce, čo viedlo k zlepšeniu našich interných procesov a posilneniu tímovej dynamiky.

Školenia sme realizovali vďaka podpore Nadácie mesta Bratislavy, ktorá našu činnosť podporila v programe Kultúra – Rozvoj kapacít organizácii v roku 2023. Ďakujeme za podporu!

Ďalšie články

Naše projekty

Menu