Nová hudba v Tatranskej galérii – Fantasias & Abstractions

Pozývame vás na posledný tohtoročný koncert cyklu Nová hudba v Tatranskej galérii s názvom Fantasias & Abstractions. 

V priestoroch Tatranskej galérie vystúpi Dorota Matejová s traverso flautovým sólom.

streda, 20. december 2023, 17:00

dobrovoľné vstupné

Účinkuje:

Dorota Matejová – traverso flauta sólo

Fantasias & Abstractions pre Traverso Sólo je program pozostávajúci zo sólových skladieb pre traverso – barokovú flautu: skladieb hudby 18. storočia (teda “pôvodného” repertoáru pre barokovú flautu) a novej/súčasnej hudby. Ako napovedá už samotný názov, program je pozvaním do sveta imaginácie a fantázie. V tomto neviditeľnom svete rôznych flautových melódií a (ne-)flautových zvukov sa stretáva hudba z dvoch zdanlivo opačných svetov, staré sa spája s novým a tradičné s netradičným. Objavujúce sa vedľa seba sú skladby z týchto “protipólnych svetov” premiešané, zvukovo dekonštruované a interpretačne zotáznené, a zároveň sa prirodzene prelínajú a spájajú do jedného celku, aby mohli byť počúvané, prevedené a precítené v novej, odlišnej, sviežej, osobnej perspektíve .

Program je inšpirovaný interpretkiným hľadaním a predstavou o tom, ako možno už existujúcu hudbu premeniť na niečo úplne nové prostredníctvom vlastného pohľadu, dekonštrukcie “interpretačných noriem” klasickej/starej hudby a brutálne autentickej interpretácie. Nakoniec tak pre poslucháča i pre interpreta môže vyvstať otázka: čo je vlastne jadrom (všetkej) hudby? Aká je úloha hudby a jej interpreta vo vzťahu k svojmu poslucháčovi?

Okrem toho sa toto predstavenie zaoberá možnými odtieňmi a limitovanou versus rozšírenou zvukovosťou traversa, ktoré sa na javisku objavuje úplne osamotene, osvetlené sebe tak veľmi vlastnou krehkosťou, tichosťou a mäkkosťou zvuku. Tento program sa stáva akousi cestou pre poslucháča aj pre samotnú interpretku, ktorá je konfrontovaná s vlastnou zraniteľnosťou a osamelosťou na javisku.

Fantasias & Abstractions pre Traverso Sólo je rozšírením a prirodzeným pokračovaním interpretkinej diplomovej práce  ́The Limits of Traverso: Exploring the sound possibilities of traverso through contemporary music ́ (2020) (Hranice traversa: Skúmanie zvukových možností traversa prostredníctvom súčasnej hudby) a tiež je  ́work-in-progress ́, ktorého cieľom je pokračovanie a ďalší rozvoj.

Program koncertu:

Milan Adamčiak (1946-2017):

Emotions, 2 ́

Georg Philipp Telemann (1681–1767): 

Fantasia č. 5 pre sólo flautu, C-Dur TWV 40:6, 5 ́

Wilson Leywantono (*1995): 

4 miniatures for Traverso solo (2019-2021) **

tiny rotation – air virtue – energetic rainbow – sweet oar, 7 ́

Georg Philipp Telemann: 

Fantasia č. 4 pre sólo flautu, B-Dur TWV 40:5, 5 ́

Vojtěch Šembera (*1994): 

 ́no. 3/not-a-loop/in G ́ z Mobile Abstractions (2021) **, 2 ́

Hans-Martin Linde (*1930): 

Anspielungen pre barokovú (alebo modernú) flautu (1988), I a II, 8 ́

Georg Philipp Telemann: 

Fantasia č. 8 pre sólo flautu, e-Moll TWV 40:9, 5 ́

Milan Adamčiak:

Emotions, 2 ́

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 

Sarabande from  ́Partita in A minor for Solo Flute ́, BWV 1013, 4 ́

Daniel Matej (*1963): 

JMF for DM for traverso solo (2015) **, 9 ́ 

** skladby napísané pre Dorotu Matejovú

Koncerty cyklu “Nová hudba v Tatranskej galérii” z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA. Mediálnym partnerom je Hudobný život a Opera Slovakia.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu