RE_PATCHED – experimental music project

V apríli 2024 sa ako výstupy tvorivej rezidencie v Novom Sade uskutočnili dva koncerty v rámci medzinárodného experimentálneho hudobného projektu RE-PATCHED, ktorého hlavným podporovateľom je Visegrádsky fond. Cieľom projektu je rozvíjať umelecký odkaz významného predstaviteľa poľskej avantgardy Bogusława Schaeffera, ktorý bol všestranným umelcom, pôsobiacim tak v oblasti hudby, ako aj vo výtvarnom umení a divadle.

Kolektív skúsených európskych umelcov v rámci projektu RE-PATCHED skúma Schaefferove neortodoxné kompozičné postupy a nadväzujúc na jeho odkaz, odovzdáva ho mladším generáciám skladateľov a improvizátorov, pôsobiacich v oblasti experimentálnej hudby. Súčasťou tímu za Slovensko bol Daniel Matej, pedagóg, skladateľ a iniciátor mnohých významných projektov, ako aj jeho študent kompozície na FMU AU BB Pavol Béreš.  

Projekt RE-PATCHED sa zameriava na grafické alebo inak otvorené Schaefferove partitúry. Cieľom je predstaviť tvorbu Bogusława Schaeffera širokej verejnosti, vyvinúť nové metódy práce s grafickými partitúrami a dosiahnuť efektívnu komunikáciu medzi skladateľom, interpretom a publikom. Schaefferovým hudobným odkazom je bohatá zbierka grafických partitúr, akustických skladieb komponovaných v „konvenčnej“ notácii, ako aj diel patriacich do oblasti hudobného divadla. Je to dedičstvo, ktoré ešte nebolo úplne preskúmané, a tak aj projekt Re-Patched môže byť významným príspevkom k spoznávaniu a rozvíjaniu umeleckého odkazu tohto velikána súčasnej európskej umeleckej tvorby a zároveň byť impulzom a motiváciou pre súčasných interpretov a skladateľov, zaujímajúcich sa o túto oblasť umenia.

Príprava projektu sa konala v RE-PATCHED rezidencii Atelje 61 v Novom Sade a trvala desať dní. Jej súčasťou bolo aj 5 vybraných študentov z krajín V4 a Srbska. Výstupom projektu  boli koncerty 19. 4. 2024 na Kultúrnej stanici Edšjeg v Novom Sade a 20. 4. 2024 v ARTGET Gallery v Belehrade. Na koncertoch celkovo zaznelo deväť diel, od legendárnej Schaefferovej grafickej partitúry „NonStop“, cez partitúry reprezentujúce jeho hudobnú grafiku, ktorá nebola primárne určená na hudobnú interpretáciu, až po dve nové diela lektorov projektu Re-Patched, maďarskej umelkyne Orsolye Kainczovej a Daniela Mateja, rozvíjajúce schaefferovské impulzy v podobe použitia fragmentov jeho hudby ako zvukového materiálu svojich kompozícií.

Re-Patched Ensemble bol zložený z mladých interpretov pochádzajúcich z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska, a Srbska. V rámci programu tím lektorov a študentov spolupracoval aj s ďalšími odborníkmi, a to najmä s Paulom Pignonom, umeleckým partnerom Boguslawa Schaffera, s ktorým spolupracoval v sedemdesiatych rokoch v elektroakustickom štúdiu Radia Beograd. S jeho pomocou a pod jeho umeleckým vedením mal tvorivý tím projektu Re-Patched možnosť pracovať a nahrávať na dnes už legendárnom syntetizátore SYNTH 100 a vytvárať si tak zvukovú bázu pre možné využitie v ďalších dňoch rezidencie. Paul Pignon demonštroval princípy a metódy práce, ktoré používal Boguslaw Schaffer už v roku 1974, keď spolupracovali v tomto elektroakustickom štúdiu.  

Projekt bude pokračovať na jeseň koncertami v krajinách V4: 12. 11. 2024 v Banskej Bystrici v rámci projektu (NOVÁ) HUDBA NA RÁZCESTÍ, 13. 11 .2024 v Bratislave v rámci koncertného cyklu Hudba dneška v SNG, 14. 11. 2024 v Budapešti v rámci Transparent Sound festivalu a 16. 11. 2024 v Prahe v rámci festivalu Alternativa.

Ďalšie články

Naše projekty

Menu